Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2662(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0488/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.65

Antagna texter :

P8_TA(2016)0201

Protokoll
Onsdagen den 27 april 2016 - Bryssel

18. Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000063/2016) från Elena Valenciano, för utskottet AFET et Linda McAvan, för utskottet DEVE, till rådet: Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Elena Valenciano och Enrique Guerrero Salom utvecklade frågan.

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić och Richard Howitt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić och João Pimenta Lopes.

Talare: Jeanine Hennis-Plasschaert.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber, för ALDE-gruppen, om angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016),

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, för PPE-gruppen, om angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016),

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous, för ECR-gruppen, om angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016),

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen, om angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016),

— Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen, om angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016),

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, för S&D-gruppen, om angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.65 i protokollet av den 28.4.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy