Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2287(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0141/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0141/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 19
CRE 27/04/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.66
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0202

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες

19.  Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για την περίοδο 2014-2015 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 116 παράγραφος 7 του Κανονισμού) για την περίοδο 2014-2015 [2015/2287(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

Η Laura Ferrara παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anna Hedh, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar και Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, António Marinho e Pinto, Ivan Jakovčić, Κώστας Χρυσόγονος, Kateřina Konečná και João Pimenta Lopes.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Laura Ferrara.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.66 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου