Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2287(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0141/2016

Ingivna texter :

A8-0141/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 19
CRE 27/04/2016 - 19

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.66
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0202

Protokoll
Onsdagen den 27 april 2016 - Bryssel

19. Allmänhetens tillgång till handlingar åren 2014−2015 (debatt)
CRE

Betänkande om allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 116.7 i arbetsordningen) åren 2014−2015 [2015/2287(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

Laura Ferrara redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Anna Hedh för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná och João Pimenta Lopes.

Talare: Věra Jourová och Laura Ferrara.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.66 i protokollet av den 28.4.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy