Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Сряда, 27 април 2016 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Проверка на пълномощията
 6.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 10.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 11.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 12.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Внесени документи
 15.Ред на работа
 16.Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка (разискване)
 17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (разискване)
 18.Нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (разискване)
 19.Публичен достъп до документи за 2014 и 2015 г. (разискване)
 20.Защита на висшите интереси на детето (в трансграничен план) в Европа (разискване)
 21.Жените домашни помощници и полагащи грижи лица в ЕС (кратко представяне)
 22.Равенство между половете и предоставяне на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии (кратко представяне)
 23.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (272 kb) Присъствен списък (56 kb) 
 
Протокол (254 kb) Присъствен списък (35 kb) 
 
Протокол (309 kb) Присъствен списък (69 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност