Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 27. april 2016 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Velkomstord
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Valgs prøvelse
 6.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 10.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 11.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 12.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Modtagne dokumenter
 15.Arbejdsplan
 16.Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014 (forhandling)
 17.Decharge 2014 (forhandling)
 18.Angreb på hospitaler og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (forhandling)
 19.Aktindsigt i perioden 2014-2015 (forhandling)
 20.Beskyttelse af barnets tarv (på tværs af grænser) i Europa (forhandling)
 21.Kvindelige husarbejdere og omsorgspersoner i EU (kortfattet forelæggelse)
 22.Ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder (kortfattet forelæggelse)
 23.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (221 kb) Tilstedeværelsesliste (56 kb) 
 
Protokol (186 kb) Tilstedeværelsesliste (35 kb) 
 
Protokol (280 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik