Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Υποδοχή
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 10.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 11.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 12.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια έκθεση 2014 (συζήτηση)
 17.Απαλλαγή 2014 (συζήτηση)
 18.Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (συζήτηση)
 19.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για την περίοδο 2014-2015 (συζήτηση)
 20.Προστασία των συμφερόντων των παιδιών (σε διασυνοριακές υποθέσεις) στην Ευρώπη (συζήτηση)
 21.Γυναίκες απασχολούμενες ως οικιακές βοηθοί και ως προσωπικό φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων στην ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 22.Ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή (σύντομη παρουσίαση)
 23.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (274 kb)  Κατάσταση παρόντων (56 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (259 kb)  Κατάσταση παρόντων (36 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (310 kb)  Κατάσταση παρόντων (69 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου