Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 27 kwietnia 2016 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Oficjalne powitanie
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 10.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 11.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 12.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Składanie dokumentów
 15.Porządek obrad
 16.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 (debata)
 17.Absolutorium za rok 2014 (debata)
 18.Ataki na szpitale i szkoły jako pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego (debata)
 19.Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2014–2015 (debata)
 20.Transgraniczna ochrona dobra dziecka w Europie (debata)
 21.Kobiety wykonujące pracę domową i opiekuńczą w UE (krótka prezentacja)
 22.Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej (krótka prezentacja)
 23.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (221 kb) Lista obecności (56 kb) 
 
Protokół (243 kb) Lista obecności (35 kb) 
 
Protokół (286 kb) Lista obecności (62 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności