Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 27. apríla 2016 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Oficiálne privítanie
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 10.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 11.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 12.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Predloženie dokumentov
 15.Program práce
 16.Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 (rozprava)
 17.Absolutórium za rok 2014 (rozprava)
 18.Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva (rozprava)
 19.Prístup verejnosti k dokumentom v rokoch 2014 – 2015 (rozprava)
 20.Ochrana najlepších záujmov dieťaťa (naprieč hranicami) v Európe (rozprava)
 21.Ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky v EÚ (stručná prezentácia)
 22.Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku (stručná prezentácia)
 23.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (219 kb) Prezenčná listina (56 kb) 
 
Zápisnica (235 kb) Prezenčná listina (35 kb) 
 
Zápisnica (282 kb) Prezenčná listina (62 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia