Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 27 april 2016 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Välkomsthälsning
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Valprövning
 6.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 10.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 11.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 12.Avtalstexter översända av rådet
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Inkomna dokument
 15.Arbetsplan
 16.Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrappport 2014 (debatt)
 17.Ansvarsfrihet för 2014 (debatt)
 18.Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (debatt)
 19.Allmänhetens tillgång till handlingar åren 2014−2015 (debatt)
 20.Att skydda barnets bästa (över gränserna) i Europa (debatt)
 21.Kvinnliga hushållsanställda och omsorgsgivare i privata hushåll inom EU (kortfattad redogörelse)
 22.Jämställdhet mellan kvinnor och män och ökat inflytande för kvinnor i den digitala tidsåldern (kortfattad redogörelse)
 23.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (224 kb) Närvarolista (56 kb) 
 
Protokoll (187 kb) Närvarolista (35 kb) 
 
Protokoll (277 kb) Närvarolista (62 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy