Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.35.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy