Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel

2. Právní aspekty, demokratická kontrola a provádění dohody EU–Turecko (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Právní aspekty, demokratická kontrola a provádění dohody EU–Turecko (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (úřadující předseda Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Peter van Dalen za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lampros Fountoulis, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini a Miltiadis Kyrkos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupil Juan Fernando López Aguilar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto a Kostas Chrysogonos.

Vystoupili: Frans Timmermans a Klaas Dijkhoff.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí