Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles

2. Retlige aspekter, demokratisk kontrol og gennemførelse af aftalen mellem EU og Tyrkiet (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Retlige aspekter, demokratisk kontrol og gennemførelse af aftalen mellem EU og Tyrkiet (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lampros Fountoulis, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini og Miltiadis Kyrkos.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Indlæg af Juan Fernando López Aguilar.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto og Kostas Chrysogonos.

Talere: Frans Timmermans og Klaas Dijkhoff.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik