Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela

2. Aspekty prawne, demokratyczna kontrola i stosowanie porozumienia UE–Turcja (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Aspekty prawne, demokratyczna kontrola i stosowanie porozumienia UE–Turcja (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Patricka O'Flynna, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez José Inácia Farię, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini i Miltiadis Kyrkos.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Juan Fernando López Aguilar.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto i Kostas Chrysogonos.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Klaas Dijkhoff.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności