Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel

2. Právne aspekty, demokratická kontrola a vykonávanie dohody medzi EÚ a Tureckom (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Právne aspekty, demokratická kontrola a vykonávanie dohody medzi EÚ a Tureckom (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini a Miltiadis Kyrkos.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

V rozprave vystúpil Juan Fernando López Aguilar.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto a Kostas Chrysogonos.

Vystúpili: Frans Timmermans a Klaas Dijkhoff.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia