Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0016(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0056/2016

Rozpravy :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0145

Zápis
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel

3. Agentura Evropské unie pro železnice ***II – Interoperabilita železničního systému v Evropské unii ***II – Bezpečnost železnic ***II (rozprava)
Doslovné záznamy

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle uvedl doporučení pro druhé čtení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Izaskun Bilbao Barandica a Michael Cramer uvedli doporučení pro druhé čtení.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Markus Pieper za skupinu PPE, Ismail Ertug za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Dominique Riquet za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch a Massimiliano Salini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias a João Pimenta Lopes.

Vystoupili: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica a Michael Cramer.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.7 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.8 zápisu ze dne 28.4.2016 a bod 4.9 zápisu ze dne 28.4.2016.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí