Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0016(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0056/2016

Forhandlinger :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0145

Protokol
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles

3. EU's Jernbaneagentur ***II - Interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union ***II - Jernbanesikkerhed ***II (forhandling)
CRE

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (omarbejdning) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed(omarbejdning) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle forelagde indstillingen ved andenbehandling.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Izaskun Bilbao Barandica og Michael Cramer forelagde indstillingerne ved andenbehandling.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Markus Pieper for PPE-Gruppen, Ismail Ertug for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Dominique Riquet for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch og Massimiliano Salini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias og João Pimenta Lopes.

Talere: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica og Michael Cramer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.7 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.8 i protokollen af 28.4.2016 og punkt 4.9 i protokollen af 28.4.2016.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik