Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0016(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0056/2016

Arutelud :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0145

Protokoll
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel

3. Euroopa Liidu Raudteeamet ***II - Raudteesüsteemi koostalitlus Euroopa Liidus ***II - Raudteede ohutus ***II (arutelu)
Istungi stenogramm

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta (uuesti sõnastatud) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv raudteeohutuse kohta (uuesti sõnastatud) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle tutvustas soovitust teisele lugemisele.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Izaskun Bilbao Barandica ja Michael Cramer esitasid soovitused teisele lugemisele.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Markus Pieper fraktsiooni PPE nimel, Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Dominique Riquet fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch ja Massimiliano Salini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias ja João Pimenta Lopes.

Sõna võtsid Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica ja Michael Cramer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.4.2016 protokollipunkt 4.728.4.2016 protokollipunkt 4.8 ja 28.4.2016 protokollipunkt 4.9.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika