Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0016(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0056/2016

Debatten :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0145

Notulen
Donderdag 28 april 2016 - Brussel

3. Spoorwegbureau van de Europese Unie ***II - Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie ***II - Spoorwegveiligheid ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (herschikking) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake spoorwegveiligheid (herschikking) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Izaskun Bilbao Barandica en Michael Cramer lichten de aanbevelingen voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Markus Pieper, namens de PPE-Fractie, Ismail Ertug, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Dominique Riquet, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch en Massimiliano Salini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias en João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica en Michael Cramer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.7 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.8 van de notulen van 28.4.2016 en punt 4.9 van de notulen van 28.4.2016.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).

Juridische mededeling - Privacybeleid