Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0016(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0056/2016

Debaty :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0145

Protokół
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela

3. Agencja Kolejowa UE ***II - Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej ***II - Bezpieczeństwo kolei ***II (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei (wersja przekształcona) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Izaskun Bilbao Barandica i Michael Cramer przedstawili zalecenia do drugiego czytania.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Markus Pieper w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Dominique Riquet w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch i Massimiliano Salini.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias i João Pimenta Lopes.

Głos zabrali: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica i Michael Cramer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.7 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.8 protokołu z dnia 28.4.2016 i pkt 4.9 protokołu z dnia 28.4.2016.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności