Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0016(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0056/2016

Dezbateri :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0145

Proces-verbal
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles

3. Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene ***II - Interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană ***II - Siguranța feroviară ***II (dezbatere)
CRE

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța feroviară (reformare) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Izaskun Bilbao Barandica și Michael Cramer își prezintă recomandările pentru a doua lectură.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Markus Pieper, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Dominique Riquet, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch și Massimiliano Salini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias și João Pimenta Lopes.

Au intervenit: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica și Michael Cramer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.7 al PV din 28.4.2016, punctul 4.8 al PV din 28.4.2016 și punctul 4.9 al PV din 28.4.2016.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate