Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0016(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0056/2016

Rozpravy :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0145

Zápisnica
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel

3. Železničná agentúra EÚ ***II - Interoperabilita systému železníc v Európskej únii ***II - Bezpečnosť železníc ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle uviedol odporúčanie do druhého čítania.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Izaskun Bilbao Barandica a Michael Cramer uviedli svoje odporúčania do druhého čítania.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Markus Pieper v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Dominique Riquet v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch a Massimiliano Salini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias a João Pimenta Lopes.

Vystúpili: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica a Michael Cramer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.7 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.8 zápisnice zo dňa 28.4.2016 a bod 4.9 zápisnice zo dňa 28.4.2016.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia