Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2339(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0152/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0152/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0141

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες

4.4. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Bolesław G. Piecha (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Bolesław G. Piecha [2015/2339(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0141)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου