Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел

4.6. Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно създаването на европейски стълб на социалните права (член 137 от Правилника за дейността) (гласуване)

Искане за консултиране от комисията EMPL

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ИСКАНЕ НА КОМИСИЯТА EMPL

Одобрява се

Правна информация - Политика за поверителност