Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2155(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0135/2016

Predkladané texty :

A8-0135/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.14
CRE 28/04/2016 - 4.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0150

Zápisnica
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel

4.14. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)
CRE

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel I – Európsky parlament (2015/2155(DEC)) - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0150)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0150)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

Vystúpenia:

Benedek Jávor o rozhodnutí predsedu vyhlásiť žiadosť o oddelené hlasovanie o odseku 49 za prípustnú a so žiadosťou, aby sa o ňom hlasovalo podľa mien. Predseda konštatoval súhlas pléna a žiadosť schválil.

Markus Pieper (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 36, ktorý bol prijatý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia