Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel

4.16. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl IV – Soudní dvůr [2015/2157(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0152)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0152)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Právní upozornění - Ochrana soukromí