Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 28 april 2016 - Brussel

4.16. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Hof van Justitie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IV – Hof van Justitie [2015/2157(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0152)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0152)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Juridische mededeling - Privacybeleid