Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela

4.16. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości [2015/2157(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0152)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0152)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności