Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles

4.16. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea IV - Curtea de Justiție [2015/2157(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0152)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0152)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].

Aviz juridic - Politica de confidențialitate