Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2662(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0488/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.65

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0201

Zápis
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel

4.65. Útoky na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 a B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 65)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0488/2016

(nahrazující B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 a B8-0493/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda a Davor Ivo Stier za skupinu PPE,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer a Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva a Eleni Theocharous, za skupinu ECR,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber a Hilde Vautmans za skupinu ALDE,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy a Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun a Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0201)

Právní upozornění - Ochrana soukromí