Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2662(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0488/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.65

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0201

Pöytäkirja
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel

4.65. Sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 ja B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 65)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0488/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 ja B8-0493/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda ja Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer ja Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva ja Eleni Theocharous ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy ja Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun ja Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0201)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö