Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2662(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0488/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.65

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0201

Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - Briuselis

4.65. Išpuoliai prieš ligonines ir mokyklas pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 ir B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 65)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0488/2016

(keičia B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 ir B8-0493/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda ir Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer ir Doru-Claudian Frunzulică S&D frakcijos vardu,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva ir Eleni Theocharous ECR frakcijos vardu,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy ir Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun ir Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0201)

Teisinė informacija - Privatumo politika