Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2662(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0488/2016

Debatten :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.65

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0201

Notulen
Donderdag 28 april 2016 - Brussel

4.65. Aanvallen op scholen en ziekenhuizen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 en B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 65)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0488/2016

(ter vervanging van B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 en B8-0493/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda en Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer en Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva en Eleni Theocharous, namens de ECR-Fractie,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy en Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun en Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0201)

Juridische mededeling - Privacybeleid