Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2662(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0488/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.65

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0201

Protokół
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela

4.65. Ataki na szpitale i szkoły jako pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 i B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 65)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0488/2016

(zastępujący B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 i B8-0493/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda i Davor Ivo Stier, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer i Doru-Claudian Frunzulică, w imieniu grupy S&D,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva i Eleni Theocharous, w imieniu grupy ECR,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber i Hilde Vautmans, w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy i Liadh Ní Riada, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun i Yannick Jadot, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0201)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności