Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2662(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0488/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.65

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0201

Proces-verbal
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles

4.65. Atacurile împotriva spitalelor și a școlilor ca încălcări ale dreptului umanitar internațional (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 și B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 65)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0488/2016

(care înlocuiește B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 și B8-0493/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda și Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer și Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva și Eleni Theocharous, în numele Grupului ECR,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy și Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun și Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0201)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate