Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Právní aspekty, demokratická kontrola a provádění dohody EU–Turecko (rozprava)
 3.Agentura Evropské unie pro železnice ***II – Interoperabilita železničního systému v Evropské unii ***II – Bezpečnost železnic ***II (rozprava)
 4.Hlasování
  
4.1.Dohoda o společném evropském leteckém prostoru EU–Gruzie (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.2.Evropsko-středomořská letecká dohoda EU–Izrael (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.3.Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami (přistoupení Chorvatska) * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.4.Žádost, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.5.Ochrana nejvlastnějšího zájmu dítěte v EU na základě petic zaslaných Evropskému parlamentu (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.6.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem o vytvoření evropského pilíře sociálních práv (článek 137 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.7.Agentura Evropské unie pro železnice ***II (hlasování)
  
4.8.Interoperabilita železničního systému v Evropské unii ***II (hlasování)
  
4.9.Bezpečnost železnic ***II (hlasování)
  
4.10.Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách ***I (hlasování)
  
4.11.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury (hlasování)
  
4.12.Absolutorium za rok 2014: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2014 (hlasování)
  
4.13.Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasování)
  
4.14.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)
  
4.15.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)
  
4.16.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)
  
4.17.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský účetní dvůr (hlasování)
  
4.18.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)
  
4.19.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)
  
4.20.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)
  
4.21.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)
  
4.22.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)
  
4.23.Absolutorium za rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (hlasování)
  
4.24.Absolutorium za rok 2014: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)
  
4.25.Absolutorium za rok 2014: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)
  
4.26.Absolutorium za rok 2014: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)
  
4.27.Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (hlasování)
  
4.28.Absolutorium za rok 2014: Evropská policejní akademie (CEPOL) (hlasování)
  
4.29.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)
  
4.30.Absolutorium za rok 2014: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)
  
4.31.Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)
  
4.32.Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)
  
4.33.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)
  
4.34.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)
  
4.35.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)
  
4.36.Absolutorium za rok 2014: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)
  
4.37.Absolutorium za rok 2014: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)
  
4.38.Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)
  
4.39.Absolutorium za rok 2014: Evropský inovační a technologický institut (EIT)(hlasování)
  
4.40.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)
  
4.41.Absolutorium za rok 2014: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)
  
4.42.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)
  
4.43.Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (hlasování)
  
4.44.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro železnice (ERA) (hlasování)
  
4.45.Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)
  
4.46.Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)
  
4.47.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA) (hlasování)
  
4.48.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (hlasování)
  
4.49.Absolutorium za rok 2014: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (hlasování)
  
4.50.Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)
  
4.51.Absolutorium za rok 2014: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)
  
4.52.Absolutorium za rok 2014: Evropský policejní úřad (Europol) (hlasování)
  
4.53.Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)
  
4.54.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (hlasování)
  
4.55.Absolutorium za rok 2014: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (hlasování)
  
4.56.Absolutorium za rok 2014: společný podnik ARTEMIS (hlasování)
  
4.57.Absolutorium za rok 2014: společný podnik Clean Sky (hlasování)
  
4.58.Absolutorium za rok 2014: společný podnik ECSEL (hlasování)
  
4.59.Absolutorium za rok 2014: společný podnik ENIAC (hlasování)
  
4.60.Absolutorium za rok 2014: společný podnik pro palivové články a vodík (hlasování)
  
4.61.Absolutorium za rok 2014: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) (hlasování)
  
4.62.Absolutorium za rok 2014: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)
  
4.63.Absolutorium za rok 2014: společný podnik SESAR (hlasování)
  
4.64.Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2014 (hlasování)
  
4.65.Útoky na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva (hlasování)
  
4.66.Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2014–2015 (hlasování)
  
4.67.Pracovnice v domácnosti a pečovatelky v EU (hlasování)
  
4.68.Rovnost žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Předložení dokumentů
 8.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 9.Převody prostředků
 10.Předání textů přijatých během zasedání
 11.Termíny příštích zasedání
 12.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (318 kb) Prezenční listina (60 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (7137 kb) 
 
Zápis (85 kb) Prezenční listina (36 kb) Výsledky hlasování (148 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (252 kb) 
 
Zápis (308 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (1579 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (5921 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí