Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az EU és Törökország közötti megállapodás jogi vonatkozásai, demokratikus ellenőrzése és végrehajtása (vita)
 3.Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége ***II - A vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatósága ***II - A vasúti biztonság ***II (vita)
 4.Szavazások órája
  4.1.Az EU és Grúzia közötti, közös légtérre vonatkozó megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.2.Az EU és Izrael közötti Euromediterrán légi közlekedési megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.3.A vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló egyezmény (Horvátország csatlakozása) * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.4.Bolesław G. Piecha parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.5.A gyermek mindenek felett álló érdekének Európán átnyúló védelme az Európai Parlamenthez benyújtott petíciók alapján (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.6.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya a szociális jogi pillér létrehozása (az eljárási szabályzat 137. cikke) (szavazás)
  4.7.Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége ***II (szavazás)
  4.8.A vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatósága ***II (szavazás)
  4.9.A vasúti biztonság ***II (szavazás)
  4.10.A pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexek ***I (szavazás)
  4.11.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Bizottság és végrehajtó ügynökségek (szavazás)
  4.12.2014. évi mentesítés: Az Európai Számvevőszék különjelentései a Bizottságról (szavazás)
  4.13.2014. évi mentesítés: a 8., 9., 10. és 11. EFA (szavazás)
  4.14.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Parlament (szavazás)
  4.15.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Tanács és Tanács (szavazás)
  4.16.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Bíróság (szavazás)
  4.17.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Számvevőszék (szavazás)
  4.18.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)
  4.19.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Régiók Bizottsága (szavazás)
  4.20.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)
  4.21.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai ombudsman (szavazás)
  4.22.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai adatvédelmi biztos (szavazás)
  4.23.2014. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)
  4.24.2014. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (szavazás)
  4.25.2014. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) (szavazás)
  4.26.2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (szavazás)
  4.27.2014. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) (szavazás)
  4.28.2014. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (szavazás)
  4.29.2014. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (szavazás)
  4.30.2014. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (szavazás)
  4.31.2014. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (szavazás)
  4.32.2014. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (szavazás)
  4.33.2014. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) (szavazás)
  4.34.2014. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (szavazás)
  4.35.2014. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (szavazás)
  4.36.2014. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (szavazás)
  4.37.2014. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (szavazás)
  4.38.2014. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (szavazás)
  4.39.2014. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)(szavazás)
  4.40.2014. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) (szavazás)
  4.41.2014. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (szavazás)
  4.42.2014. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (szavazás)
  4.43.2014. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (szavazás)
  4.44.2014. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (AFE) (szavazás)
  4.45.2014. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (szavazás)
  4.46.2014. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (szavazás)
  4.47.2014. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (EU-LISA) (szavazás)
  4.48.2014. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (szavazás)
  4.49.2014. évi mentesítés: EURATOM Ellátási Ügynökség (ESA) (szavazás)
  4.50.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (szavazás)
  4.51.2014. évi mentesítés: Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) (szavazás)
  4.52.2014. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) (szavazás)
  4.53.2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (szavazás)
  4.54.2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) (szavazás)
  4.55.2014. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (szavazás)
  4.56.2014. évi mentesítés: ARTEMIS közös vállalkozás (szavazás)
  4.57.2014. évi mentesítés: Tiszta Égbolt közös vállalkozás (szavazás)
  4.58.2014. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás (szavazás)
  4.59.2014. évi mentesítés: ENIAC közös vállalkozás (szavazás)
  4.60.2014. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (szavazás)
  4.61.2014. évi mentesítés: az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (szavazás)
  4.62.2014. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (szavazás)
  4.63.2014. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (szavazás)
  4.64.Európai Beruházási Bank (EBB ) – 2014. évi éves jelentés (szavazás)
  4.65.Kórházak és iskolák elleni támadások – a nemzetközi humanitárius jog megsértése (szavazás)
  4.66.A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés a 2014-2015. évben (szavazás)
  4.67.Női háztartási alkalmazottak és gondozók az EU-ban (szavazás)
  4.68.A nemek közti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 7.Dokumentumok benyújtása
 8.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 9.Előirányzatok átcsoportosítása
 10.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 11.A következő ülések időpontja
 12.Az ülésszak megszakítása
 Jelenléti ív
Jegyzőkönyv (330 kb)  Jelenléti ív (60 kb)
 
Jegyzőkönyv (86 kb)  Jelenléti ív (36 kb)  A szavazások eredményei (104 kb)  Név szerinti szavazás (493 kb)
 
Jegyzőkönyv (325 kb)  Jelenléti ív (62 kb)  A szavazások eredményei (1588 kb)  Név szerinti szavazás (5904 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat