Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - Briuselis
 1.Posėdžio pradžia
 2.ES ir Turkijos susitarimo teisiniai aspektai, demokratinė kontrolė ir įgyvendinimas (diskusijos)
 3.ES geležinkelių agentūra ***II - Geležinkelių sistemos sąveika Europos Sąjungoje ***II - Geležinkelių sauga ***II (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.ES ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  4.2.ES ir Izraelio Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  4.3.Konvencija dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo (Kroatijos įstojimas į ES) * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  4.4.Prašymas atšaukti Bolesław G. Piecha imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  4.5.Vaiko interesų apsauga visoje ES remiantis Europos Parlamentui pateiktomis peticijomis (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  4.6.Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto konsultacijos prašymas dėl Europos socialinių teisių ramsčio sukūrimo (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnis) (balsavimas)
  4.7.ES geležinkelių agentūra ***II (balsavimas)
  4.8.Geležinkelių sistemos sąveika Europos Sąjungoje ***II (balsavimas)
  4.9.Geležinkelių sauga ***II (balsavimas)
  4.10.Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse ***I (balsavimas)
  4.11.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (balsavimas)
  4.12.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialioji ataskaita dėl 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo Komisijai (balsavimas)
  4.13.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF (balsavimas)
  4.14.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (balsavimas)
  4.15.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba (balsavimas)
  4.16.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Teisingumo Teismas (balsavimas)
  4.17.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Audito Rūmai (balsavimas)
  4.18.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)
  4.19.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Regionų komitetas (balsavimas)
  4.20.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (balsavimas)
  4.21.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ombudsmenas (balsavimas)
  4.22.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)
  4.23.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)
  4.24.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (balsavimas)
  4.25.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras) (balsavimas)
  4.26.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (balsavimas)
  4.27.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (balsavimas)
  4.28.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) (balsavimas)
  4.29.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (balsavimas)
  4.30.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (balsavimas)
  4.31.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (balsavimas)
  4.32.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (balsavimas)
  4.33.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (balsavimas)
  4.34.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA) (balsavimas)
  4.35.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (balsavimas)
  4.36.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (balsavimas)
  4.37.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (balsavimas)
  4.38.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (balsavimas)
  4.39.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT)(balsavimas)
  4.40.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (balsavimas)
  4.41.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (OEDT) (balsavimas)
  4.42.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (balsavimas)
  4.43.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (balsavimas)
  4.44.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA) (balsavimas)
  4.45.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (balsavimas)
  4.46.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (balsavimas)
  4.47.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) (balsavimas)
  4.48.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (balsavimas)
  4.49.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (balsavimas)
  4.50.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (balsavimas)
  4.51.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (balsavimas)
  4.52.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas) (balsavimas)
  4.53.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (balsavimas)
  4.54.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (balsavimas)
  4.55.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (balsavimas)
  4.56.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (balsavimas)
  4.57.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus“ (balsavimas)
  4.58.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL (balsavimas)
  4.59.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (balsavimas)
  4.60.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (balsavimas)
  4.61.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI) (balsavimas)
  4.62.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)
  4.63.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (balsavimas)
  4.64.Europos investicijų banko 2014 m. metinė ataskaita (balsavimas)
  4.65.Išpuoliai prieš ligonines ir mokyklas pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę (balsavimas)
  4.66.Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais 2014–2015 m. (balsavimas)
  4.67.Namų ūkio darbuotojos ir priežiūros paslaugų teikėjos moterys ES (balsavimas)
  4.68.Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas skaitmeniniame amžiuje (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 7.Gauti dokumentai
 8.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 9.Asignavimų perkėlimas
 10.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 11.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 12.Sesijos atidėjimas
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (321 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (60 kb)    Vardinis balsavimas (7137 kb) 
 
Protokolas (85 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (36 kb) Balsavimo rezultatai (105 kb) Vardinis balsavimas (261 kb) 
 
Protokolas (315 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (1606 kb) Vardinis balsavimas (5923 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika