Preċedenti 
 Li jmiss 
RCVVOTESPVTACRE
Minuti
Il-Ħamis, 28 ta' April 2016 - Brussell
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Aspetti ġuridiċi, kontroll demokratiku u implimentazzjoni tal-ftehim UE-Turkija (dibattitu)
 3.Aġenzija tal-UE għall-Ferroviji ***II - L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea ***II - Is-sikurezza ferrovjarja ***II (dibattitu)
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  
4.1.Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni UE-Ġeorġja (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.2.Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni UE-Iżrael (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.3.Konvenzjoni fuq assistenza reċiproka u kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet doganali (adeżjoni tal-Kroazja) * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.4.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Bolesław G. Piecha (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.5.Is-salvagwardja tal-aħjar interess tat-tfal madwar l-UE abbażi ta' petizzjonijiet indirizzati lill-Parlament Ewropew (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.6.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rigward it-twaqqif ta' pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali (Artikolu 137 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.7.Aġenzija tal-UE għall-Ferroviji ***II (votazzjoni)
  
4.8.L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea ***II (votazzjoni)
  
4.9.Is-sikurezza ferrovjarja ***II (votazzjoni)
  
4.10.L-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji ***I (votazzjoni)
  
4.11.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji Eżekuttivi (votazzjoni)
  
4.12.Kwittanza 2014: Rapporti Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-Kwittanza 2014 tal-Kummissjoni (votazzjoni)
  
4.13.Kwittanza 2014: it-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ (votazzjoni)
  
4.14.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  
4.15.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)
  
4.16.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)
  
4.17.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (votazzjoni)
  
4.18.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (votazzjoni)
  
4.19.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)
  
4.20.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)
  
4.21.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)
  
4.22.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)
  
4.23.Kwittanza 2014: Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll (votazzjoni)
  
4.24.Kwittanza 2014: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (votazzjoni)
  
4.25.Kwittanza 2014: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (votazzjoni)
  
4.26.Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (votazzjoni)
  
4.27.Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (votazzjoni)
  
4.28.Kwittanza 2014: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (votazzjoni)
  
4.29.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (votazzjoni)
  
4.30.Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)
  
4.31.Kwittanza 2014: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (votazzjoni)
  
4.32.Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)
  
4.33.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (votazzjoni)
  
4.34.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (votazzjoni)
  
4.35.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (votazzjoni)
  
4.36.Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (votazzjoni)
  
4.37.Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (votazzjoni)
  
4.38.Kwittanza 2014 - L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (votazzjoni)
  
4.39.Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)(votazzjoni)
  
4.40.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (votazzjoni)
  
4.41.Kwittanza 2014 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (votazzjoni)
  
4.42.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (votazzjoni)
  
4.43.Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (votazzjoni)
  
4.44.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (votazzjoni)
  
4.45.Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (votazzjoni)
  
4.46.Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (votazzjoni)
  
4.47.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (EU-LISA) (votazzjoni)
  
4.48.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (votazzjoni)
  
4.49.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (votazzjoni)
  
4.50.Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (votazzjoni)
  
4.51.Kwittanza 2014: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (votazzjoni)
  
4.52.Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (votazzjoni)
  
4.53.Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (votazzjoni)
  
4.54.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) (votazzjoni)
  
4.55.Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (votazzjoni)
  
4.56.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ARTEMIS (votazzjoni)
  
4.57.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta Clean Sky (votazzjoni)
  
4.58.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ECSEL (votazzjoni)
  
4.59.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ENIAC (votazzjoni)
  
4.60.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (votazzjoni)
  
4.61.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI) (votazzjoni)
  
4.62.Kwittanza 2014 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)
  
4.63.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)
  
4.64.Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2014 (votazzjoni)
  
4.65.Attakki fuq sptarijiet u skejjel bi ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali (votazzjoni)
  
4.66.Aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2014-2015 (votazzjoni)
  
4.67.Il-ħaddiema domestiċi nisa u n-nisa li jaħdmu fis-settur tal-kura fl-UE (votazzjoni)
  
4.68.L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa fl-era diġitali (votazzjoni)
 5.Spjegazzjonijiet tal-vot
 6.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 7.Dokumenti mressqa
 8.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 9.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 10.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 11.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 12.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (322 kb) Reġistru tal-attendenza (60 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (7137 kb) 
 
Minuti (85 kb) Reġistru tal-attendenza (36 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (102 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (253 kb) 
 
Minuti (325 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (1807 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (5930 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza