Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 28 april 2016 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Juridische aspecten, democratische controle en tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de EU en Turkije (debat)
 3.Spoorwegbureau van de Europese Unie ***II - Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie ***II - Spoorwegveiligheid ***II (debat)
 4.Stemmingen
  
4.1.Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Georgië (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.2.Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Israël (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.3.Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (toetreding van Kroatië) * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.4.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.5.Het veiligstellen van de belangen van het kind in de gehele EU op basis van verzoekschriften die gericht zijn aan het Europees Parlement (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.6.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité over de ontwikkeling van een Europese pijler van sociale rechten (artikel 137 van het Reglement) (stemming)
  
4.7.Spoorwegbureau van de Europese Unie ***II (stemming)
  
4.8.Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie ***II (stemming)
  
4.9.Spoorwegveiligheid ***II (stemming)
  
4.10.Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten ***I (stemming)
  
4.11.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)
  
4.12.Kwijting 2014: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2014 (stemming)
  
4.13.Kwijting 2014: 8e, 9e, 10e en 11e EOF (stemming)
  
4.14.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Parlement (stemming)
  
4.15.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (stemming)
  
4.16.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Hof van Justitie (stemming)
  
4.17.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Rekenkamer (stemming)
  
4.18.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité (stemming)
  
4.19.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's (stemming)
  
4.20.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern optreden (stemming)
  
4.21.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman (stemming)
  
4.22.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)
  
4.23.Kwijting 2014: Prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU (stemming)
  
4.24.Kwijting 2014: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)
  
4.25.Kwijting 2014: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec-bureau) (stemming)
  
4.26.Kwijting 2014: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (stemming)
  
4.27.Kwijting 2014: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)
  
4.28.Kwijting 2014: Europese Politieacademie (Cepol) (stemming)
  
4.29.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)
  
4.30.Kwijting 2014: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)
  
4.31.Kwijting 2014: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)
  
4.32.Kwijting 2014: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)
  
4.33.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)
  
4.34.Kwijting 2014: Europees Milieuagentschap (EMA) (stemming)
  
4.35.Kwijting 2014: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)
  
4.36.Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)
  
4.37.Kwijting 2014: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)
  
4.38.Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)
  
4.39.Kwijting 2014: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)
  
4.40.Kwijting 2014: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)
  
4.41.Kwijting 2014: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (stemming)
  
4.42.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)
  
4.43.Kwijting 2014: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (stemming)
  
4.44.Kwijting 2014: Europees Spoorwegbureau (ERA) (stemming)
  
4.45.Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)
  
4.46.Kwijting 2014: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)
  
4.47.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (stemming)
  
4.48.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)
  
4.49.Kwijting 2014: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (stemming)
  
4.50.Kwijting 2014: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)
  
4.51.Kwijting 2014: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)
  
4.52.Kwijting 2014: Europese Politiedienst (Europol) (stemming)
  
4.53.Kwijting 2014: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)
  
4.54.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (stemming)
  
4.55.Kwijting 2014: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (stemming)
  
4.56.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (stemming)
  
4.57.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (stemming)
  
4.58.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (stemming)
  
4.59.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)
  
4.60.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (stemming)
  
4.61.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI) (stemming)
  
4.62.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)
  
4.63.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)
  
4.64.Jaarverslag 2014 van de Europese Investeringsbank (stemming)
  
4.65.Aanvallen op scholen en ziekenhuizen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (stemming)
  
4.66.Toegang van het publiek tot documenten in 2014 en 2015 (stemming)
  
4.67.Vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU (stemming)
  
4.68.Gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Ingekomen stukken
 8.Besluiten inzake bepaalde documenten
 9.Kredietoverschrijvingen
 10.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 11.Rooster van de volgende vergaderingen
 12.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (319 kb) Presentielijst (60 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (7137 kb) 
 
Notulen (84 kb) Presentielijst (36 kb) Stemmingsuitslagen (102 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (252 kb) 
 
Notulen (316 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (1592 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (5912 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid