Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles
 1.Deschiderea ședinței
 2.Aspecte juridice, control democratic și punerea în aplicare a Acordului UE-Turcia (dezbatere)
 3.Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene ***II - Interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană ***II - Siguranța feroviară ***II (dezbatere)
 4.Votare
  4.1.Acordul UE-Georgia privind spațiul aerian comun (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.2.Acordul euro-mediteraneean UE-Israel privind serviciile aeriene (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.3.Convenția cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (aderarea Croației) * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.4.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Bolesław G. Piecha (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.5.Protejarea interesului superior al copilului în întreaga UE pe baza petițiilor adresate Parlamentului European (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.6.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la crearea unui pilon european al drepturilor sociale (articolul 137 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.7.Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene ***II (vot)
  4.8.Interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană ***II (vot)
  4.9.Siguranța feroviară ***II (vot)
  4.10.Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare ***I (vot)
  4.11.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive (vot)
  4.12.Descărcarea de gestiune 2014: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune acordate Comisiei (vot)
  4.13.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (vot)
  4.14.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European (vot)
  4.15.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Consiliul European şi Consiliul (vot)
  4.16.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)
  4.17.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (vot)
  4.18.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Economic şi Social European (vot)
  4.19.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (vot)
  4.20.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Serviciul European de Acţiune Externă (vot)
  4.21.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (vot)
  4.22.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (vot)
  4.23.Descărcarea de gestiune 2014: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (vot)
  4.24.Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (vot)
  4.25.Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) (vot)
  4.26.Descărcarea de gestiune 2014: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (vot)
  4.27.Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (vot)
  4.28.Descărcarea de gestiune 2014: Colegiul European de Poliţie (CEPOL) (vot)
  4.29.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (vot)
  4.30.Descărcarea de gestiune 2014: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)
  4.31.Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (vot)
  4.32.Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (vot)
  4.33.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (vot)
  4.34.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (vot)
  4.35.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (vot)
  4.36.Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) (vot)
  4.37.Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (vot)
  4.38.Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) (vot)
  4.39.Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)(vot)
  4.40.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (vot)
  4.41.Descărcarea de gestiune 2014: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) (vot)
  4.42.Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA) (vot)
  4.43.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (vot)
  4.44.Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (AEF) (vot)
  4.45.Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (vot)
  4.46.Descărcarea de gestiune 2014: Fundaţia Europeană de Formare (ETF) (vot)
  4.47.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (vot)
  4.48.Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) (vot)
  4.49.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (vot)
  4.50.Descărcarea de gestiune 2014: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (vot)
  4.51.Descărcarea de gestiune 2014: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (vot)
  4.52.Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul European de Poliție (EUROPOL) (vot)
  4.53.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (vot)
  4.54.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (vot)
  4.55.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția GNSS European (GNSS) (vot)
  4.56.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ARTEMIS (vot)
  4.57.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru aeronautică și mediu (CLEAN SKY) (vot)
  4.58.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ECSEL (vot)
  4.59.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ENIAC (vot)
  4.60.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (vot)
  4.61.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI) (vot)
  4.62.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (vot)
  4.63.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună SESAR (vot)
  4.64.Banca Europeană de Investiții - Raportul anual pentru 2014 (vot)
  4.65.Atacurile împotriva spitalelor și a școlilor ca încălcări ale dreptului umanitar internațional (vot)
  4.66.Accesul public la documente în anii 2014-2015 (vot)
  4.67.Lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE (vot)
  4.68.Egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală (vot)
 5.Explicații privind votul
 6.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 7.Depunere de documente
 8.Decizii privind anumite documente
 9.Transferuri de credite
 10.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 11.Calendarul următoarelor ședințe
 12.Întreruperea sesiunii
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (326 kb) Lista de prezenţă (60 kb)    Voturi prin apel nominal (7137 kb) 
 
Proces-verbal (85 kb) Lista de prezenţă (36 kb) Rezultatele voturilor (102 kb) Voturi prin apel nominal (252 kb) 
 
Proces-verbal (320 kb) Lista de prezenţă (64 kb) Rezultatele voturilor (1581 kb) Voturi prin apel nominal (5917 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate