Index 
Jegyzőkönyv
PDF 325kWORD 86k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.Az EU és Törökország közötti megállapodás jogi vonatkozásai, demokratikus ellenőrzése és végrehajtása (vita)
 3.Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége ***II - A vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatósága ***II - A vasúti biztonság ***II (vita)
 4.Szavazások órája
  
4.1.Az EU és Grúzia közötti, közös légtérre vonatkozó megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
4.2.Az EU és Izrael közötti Euromediterrán légi közlekedési megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
4.3.A vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló egyezmény (Horvátország csatlakozása) * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
4.4.Bolesław G. Piecha parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
4.5.A gyermek mindenek felett álló érdekének Európán átnyúló védelme az Európai Parlamenthez benyújtott petíciók alapján (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
4.6.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya a szociális jogi pillér létrehozása (az eljárási szabályzat 137. cikke) (szavazás)
  
4.7.Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége ***II (szavazás)
  
4.8.A vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatósága ***II (szavazás)
  
4.9.A vasúti biztonság ***II (szavazás)
  
4.10.A pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexek ***I (szavazás)
  
4.11.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Bizottság és végrehajtó ügynökségek (szavazás)
  
4.12.2014. évi mentesítés: Az Európai Számvevőszék különjelentései a Bizottságról (szavazás)
  
4.13.2014. évi mentesítés: a 8., 9., 10. és 11. EFA (szavazás)
  
4.14.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Parlament (szavazás)
  
4.15.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Tanács és Tanács (szavazás)
  
4.16.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Bíróság (szavazás)
  
4.17.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Számvevőszék (szavazás)
  
4.18.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)
  
4.19.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Régiók Bizottsága (szavazás)
  
4.20.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)
  
4.21.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai ombudsman (szavazás)
  
4.22.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai adatvédelmi biztos (szavazás)
  
4.23.2014. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)
  
4.24.2014. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (szavazás)
  
4.25.2014. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) (szavazás)
  
4.26.2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (szavazás)
  
4.27.2014. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) (szavazás)
  
4.28.2014. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (szavazás)
  
4.29.2014. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (szavazás)
  
4.30.2014. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (szavazás)
  
4.31.2014. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (szavazás)
  
4.32.2014. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (szavazás)
  
4.33.2014. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) (szavazás)
  
4.34.2014. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (szavazás)
  
4.35.2014. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (szavazás)
  
4.36.2014. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (szavazás)
  
4.37.2014. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (szavazás)
  
4.38.2014. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (szavazás)
  
4.39.2014. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)(szavazás)
  
4.40.2014. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) (szavazás)
  
4.41.2014. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (szavazás)
  
4.42.2014. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (szavazás)
  
4.43.2014. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (szavazás)
  
4.44.2014. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (AFE) (szavazás)
  
4.45.2014. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (szavazás)
  
4.46.2014. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (szavazás)
  
4.47.2014. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (EU-LISA) (szavazás)
  
4.48.2014. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (szavazás)
  
4.49.2014. évi mentesítés: EURATOM Ellátási Ügynökség (ESA) (szavazás)
  
4.50.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (szavazás)
  
4.51.2014. évi mentesítés: Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) (szavazás)
  
4.52.2014. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) (szavazás)
  
4.53.2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (szavazás)
  
4.54.2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) (szavazás)
  
4.55.2014. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (szavazás)
  
4.56.2014. évi mentesítés: ARTEMIS közös vállalkozás (szavazás)
  
4.57.2014. évi mentesítés: Tiszta Égbolt közös vállalkozás (szavazás)
  
4.58.2014. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás (szavazás)
  
4.59.2014. évi mentesítés: ENIAC közös vállalkozás (szavazás)
  
4.60.2014. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (szavazás)
  
4.61.2014. évi mentesítés: az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (szavazás)
  
4.62.2014. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (szavazás)
  
4.63.2014. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (szavazás)
  
4.64.Európai Beruházási Bank (EBB ) – 2014. évi éves jelentés (szavazás)
  
4.65.Kórházak és iskolák elleni támadások – a nemzetközi humanitárius jog megsértése (szavazás)
  
4.66.A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés a 2014-2015. évben (szavazás)
  
4.67.Női háztartási alkalmazottak és gondozók az EU-ban (szavazás)
  
4.68.A nemek közti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 7.Dokumentumok benyújtása
 8.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 9.Előirányzatok átcsoportosítása
 10.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 11.A következő ülések időpontja
 12.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.35-kor nyitják meg.


2. Az EU és Törökország közötti megállapodás jogi vonatkozásai, demokratikus ellenőrzése és végrehajtása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az EU és Törökország közötti megállapodás jogi vonatkozásai, demokratikus ellenőrzése és végrehajtása (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini és Miltiadis Kyrkos.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto és Kostas Chrysogonos.

Felszólal: Frans Timmermans és Klaas Dijkhoff.

A vitát berekesztik.


3. Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége ***II - A vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatósága ***II - A vasúti biztonság ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Ajánlás második olvasatra a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Ajánlás második olvasatra a vasútbiztonságról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Izaskun Bilbao Barandica és Michael Cramer előterjesztik ajánlásaikat a második olvasatra.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Markus Pieper, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ismail Ertug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dominique Riquet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch és Massimiliano Salini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias és João Pimenta Lopes.

Felszólal: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica és Michael Cramer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.7. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.8. pont és 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.9. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

4. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

°
° ° °

Felszólal: Petras Auštrevičius, aki sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy két személy, akik a Parlament által 2014. április 2-i ajánlásában összeállított, az egész Unióra vonatkozó vízumtilalmi listán szerepelnek, egy képviselő meghívására be tudtak jutni a Parlamentbe és fel tudtak szólalni (az elnök ezt tudomásul veszi).

°
° ° °

Az elnök közli, hogy a szavazás várható hossza miatt csak az írásban benyújtott szavazatindoklásokat tudja elfogadni.


4.1. Az EU és Grúzia közötti, közös légtérre vonatkozó megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0138)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


4.2. Az EU és Izrael közötti Euromediterrán légi közlekedési megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0139)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.3. A vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló egyezmény (Horvátország csatlakozása) * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló, 1997. december 18-i egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra vonatkozó ajánlásról [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Liisa Jaakonsaari az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0140)


4.4. Bolesław G. Piecha parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Bolesław G. Piecha mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2015/2339(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0141)


4.5. A gyermek mindenek felett álló érdekének Európán átnyúló védelme az Európai Parlamenthez benyújtott petíciók alapján (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, előterjesztette Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, az eljárási szabályzat 216. cikkének (2) bekezdése alapján, a gyermek mindenek felett álló érdekének védelméről az egész EU-ban az Európai Parlamentnek címzett petíciók alapján (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0142)


4.6. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya a szociális jogi pillér létrehozása (az eljárási szabályzat 137. cikke) (szavazás)

Az EMPL bizottság konzultációra való felkérése

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

AZ EMPL BIZOTTSÁG FELKÉRÉSE

Jóváhagyva


4.7. Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(A Tanács álláspontjának elutasításához minősített többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2016)0143)


4.8. A vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatósága ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(A Tanács álláspontjának elutasításához minősített többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2016)0144)


4.9. A vasúti biztonság ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a vasútbiztonságról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(A Tanács álláspontjának elutasításához minősített többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2016)0145)


4.10. A pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexek ***I (szavazás)

Jelentés a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

A vita időpontja: 2015. május 18. (2015.5.18-i jegyzőkönyv, 16. pont ).
A szavazást az alábbi ülésen elnapolták: 2015. május 19. (2015.5.19-i jegyzőkönyv, 5.11. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0146)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0146)

Felszólalások

Cora van Nieuwenhuizen (előadó), a szavazás előtt.


4.11. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Bizottság és végrehajtó ügynökségek (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [2015/2154(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0147)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0147)

A mentesítés megadva, az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat V. mellékletének 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


4.12. 2014. évi mentesítés: Az Európai Számvevőszék különjelentései a Bizottságról (szavazás)

Jelentés a Bizottság 2014. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről [2015/2206(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0148)


4.13. 2014. évi mentesítés: a 8., 9., 10. és 11. EFA (szavazás)

Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2203(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0149)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.14. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Parlament (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament (2015/2155(DEC)) - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2016)0150)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0150)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

Felszólalások

Benedek Jávor, az elnök azon határozatáról, hogy elfogadhatónak nyilvánította a (49) bekezdésről részenként való szavazásra irányuló kérést és kéri, hogy erről név szerint szavazzanak. Az elnök nyugtázva a Közgyűlés hozzájárulását, elfogadja a kérést.

Markus Pieper (előadó) a 36 módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, amelyet elfogadnak.


4.15. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Tanács és Tanács (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [2015/2156(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2016)0151)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0151)

A mentesítést és az elszámolások lezárását elhalasztják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját).


4.16. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Bíróság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság [2015/2157(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2016)0152)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0152)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.17. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Számvevőszék (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [2015/2158(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2016)0153)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0153)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.18. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [2015/2159(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2016)0154)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0154)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.19. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Régiók Bizottsága (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [2015/2160(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2016)0155)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0155)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.20. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2014. évi általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [2015/2163(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2016)0156)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0156)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.21. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai ombudsman (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – európai ombudsman [2015/2161(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2016)0157)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0157)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.22. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai adatvédelmi biztos (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos (2015/2162(DEC)) - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2016)0158)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0158)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.23. 2014. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)

Jelentés az uniós ügynökségek 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés [2015/2205(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet,23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0159)


4.24. 2014. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (szavazás)

Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2191(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0160)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0160)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.25. 2014. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) (szavazás)

Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2192(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0161)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0161)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.26. 2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2170(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2016)0162)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0162)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.27. 2014. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) (szavazás)

Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2164(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0163)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0163)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.28. 2014. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (szavazás)

Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2180(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0164)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0164)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.29. 2014. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (szavazás)

Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2175(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0165)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0165)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.30. 2014. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (szavazás)

Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2194(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0166)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0166)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.31. 2014. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (szavazás)

Jelentés az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2188(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0167)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0167)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.32. 2014. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (szavazás)

Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2177(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0168)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0168)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.33. 2014. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) (szavazás)

Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2184(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0169)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0169)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.34. 2014. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (szavazás)

Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2168(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0170)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0170)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.35. 2014. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (szavazás)

Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2183(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0171)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0171)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.36. 2014. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (szavazás)

Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2176(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0172)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0172)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.37. 2014. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (szavazás)

Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2187(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0173)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0173)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.38. 2014. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (szavazás)

Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2189(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 38. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0174)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0174)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.39. 2014. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)(szavazás)

Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2193(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 39. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0175)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0175)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.40. 2014. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) (szavazás)

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2171(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 40. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0176)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0176)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.41. 2014. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (szavazás)

Jelentés a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2167(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 41. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0177)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0177)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.42. 2014. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (szavazás)

Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2174(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 42. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0178)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0178)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.43. 2014. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (szavazás)

Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2178(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 43. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0179)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0179)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.44. 2014. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (AFE) (szavazás)

Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2179(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 44. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0180)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0180)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.45. 2014. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (szavazás)

Jelentés az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2190(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 45. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0181)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0181)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.46. 2014. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (szavazás)

Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2173(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 46. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0182)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0182)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.47. 2014. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (EU-LISA) (szavazás)

Jelentés a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2195(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 47. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0183)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0183)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.48. 2014. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (szavazás)

Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2169(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 48. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0184)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0184)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.49. 2014. évi mentesítés: EURATOM Ellátási Ügynökség (ESA) (szavazás)

Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2185(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 49. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0185)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0185)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.50. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (szavazás)

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2165(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 50. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0186)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0186)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.51. 2014. évi mentesítés: Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) (szavazás)

Jelentés az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2014-es pénzügyi évről szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2172(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 51. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0187)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0187)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.52. 2014. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) (szavazás)

Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2186(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 52. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0188)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0188)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.53. 2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2166(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 53. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0189)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0189)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.54. 2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2181(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 54. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0190)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0190)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.55. 2014. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (szavazás)

Jelentés az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2182(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 55. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0191)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0191)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.56. 2014. évi mentesítés: ARTEMIS közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés az ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2199(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 56. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0192)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0192)

A mentesítést és az elszámolások lezárását elhalasztják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját).


4.57. 2014. évi mentesítés: Tiszta Égbolt közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2198(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 57. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0193)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0193)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.58. 2014. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és Artemis közös vállalkozás) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2204(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 58. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0194)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0194)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.59. 2014. évi mentesítés: ENIAC közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2202(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 59. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0195)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0195)

A mentesítést és az elszámolások lezárását elhalasztják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját).


4.60. 2014. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (szavazás)

Jelentés az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2201(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 60. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0196)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0196)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.61. 2014. évi mentesítés: az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (szavazás)

Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (korábban az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2200(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 61. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0197)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0197)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.62. 2014. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (szavazás)

Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2196(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 62. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0198)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0198)

A mentesítést és az elszámolások lezárását elhalasztják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját).


4.63. 2014. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2197(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 63. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva (P8_TA(2016)0199)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0199)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


4.64. Európai Beruházási Bank (EBB ) – 2014. évi éves jelentés (szavazás)

Jelentés az Európai Beruházási Bank (EBB) 2014. évi éves jelentéséről [2015/2127(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 64. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0200)


4.65. Kórházak és iskolák elleni támadások – a nemzetközi humanitárius jog megsértése (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 és B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 65. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0488/2016

(amely a B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 és B8-0493/2016):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda és Davor Ivo Stier, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer és Doru-Claudian Frunzulică, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva és Eleni Theocharous, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy és Liadh Ní Riada, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun és Yannick Jadot, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0201)


4.66. A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés a 2014-2015. évben (szavazás)

Jelentés a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről a 2014–2015. évben (az eljárási szabályzat 116. cikkének (7) bekezdése) [2015/2287(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 66. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0202)


4.67. Női háztartási alkalmazottak és gondozók az EU-ban (szavazás)

Jelentés a női háztartási alkalmazottakról és gondozókról az EU-ban [2015/2094(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 67. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0203)


4.68. A nemek közti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban (szavazás)

Jelentés a nemek közötti egyenlőségről és a nők jogainak erősítéséről a digitális korban [2015/2007(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 68. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0204)


5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.


6. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló 258/2014/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

BUDG, JURI, CONT

- Javaslat a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Az Európai Parlament és a Tanács határozatra irányuló javaslata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Görögország kérelme – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (Ukrajna) szóló az európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, JURI

- Javaslat az Európai Közösség és a Monacói Hercegség közötti, a 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, LIBE, IMCO

- Javaslat a V/AB-02/C/16 . számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 7/2016. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 1/2016. számú előirányzatok átcsoportosítására - Régiók Bizottsága (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A Közös Kutatóközpont laboratóriumainak helyet adó M. épületszárny megépítése (Karlsruhe, Németország) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- INF 1/2016. sz. előirányzat-átcsoportosítás – Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az európai űripar szerkezetátalakításáról (B8-0389/2016)

utalva

illetékes :

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (B8-0418/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a tagállamokbeli területvédelemről és a hidrogeológiai instabilitásról (B8-0419/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a Down-kóros gyermekekről (B8-0420/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az alpesi kőszáli kecskék védelméről (B8-0421/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az európai méztermelés védelméről (B8-0422/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az energiafogyasztók számára kínált „new deal”-ről (B8-0423/2016)

utalva

illetékes :

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az egységes polgári védelmi mechanizmusról (B8-0424/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az élelmiszer-ellátási lánc vállalkozások közötti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól (B8-0425/2016)

utalva

illetékes :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az ökológiai gazdálkodásból származó állatok leölés előtti elkábítására vonatkozó követelmény alóli mentesítés megszüntetéséről (B8-0426/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh és Joëlle Mélin. Állásfoglalási indítvány a kék fény látásra gyakorolt veszélyes hatásának kérdéséről (B8-0427/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh és Joëlle Mélin. Állásfoglalási indítvány a munkahelyi ártalmat okozó káros anyagok listájának naprakésszé tételéről (B8-0428/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a környezetszennyezést okozó káros gázok kibocsátására vonatkozó hatékonyabb szabályok bevezetéséről (B8-0429/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a kisbetétesek védelmére vonatkozó új jogszabályi rendelkezésekről és szabályokról (B8-0430/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Lorenzo Fontana és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány a gyermekkereskedelem béranyaság révén történő gyakorlatának és az ember- és szervkereskedelemnek azonos jogi besorolásúvá tételéről (B8-0431/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az európai partnerség fejlesztéséről a mezőgazdaság terén (B8-0432/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az élelmiszer-pazarlás csökkentését célzó új háztartási módok elterjesztéséről (B8-0433/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a tagállamok ifjúságpolitikáinak támogatására irányuló kezdeményezésekről és javaslatokról (B8-0434/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az élelmiszercsalások és az olasz hangzású terméknevek használata elleni együttműködésről (B8-0435/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a személyes adatok internetes piacon való kereskedelmi célú felhasználásának szabályozásáról (B8-0436/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a fogyatékossággal élő személyek jogairól (B8-0437/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a szociális mezőgazdaságról és az ezzel kapcsolatos képzési lehetőségekről (B8-0438/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a keresztények ellen irányuló erőszak világszintű fokozódásáról (B8-0443/2016)

utalva

illetékes :

AFET

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a nagykorú menedékkérők oktatáshoz való hozzáféréséről (B8-0444/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a Zika-vírus olaszországi és európai terjedéséről (B8-0445/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a BPHH által közzétett, hamisításra vonatkozó figyelmeztetésről (B8-0446/2016)

utalva

illetékes :

JURI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a veszélyeztetett olasz borok jelölésére szolgáló „doc” és „docg” rendszerről (B8-0447/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a szerves hulladékok tiszta energia előállítására történő felhasználásának ösztönzéséről (B8-0448/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az európai fiatalok családalapításra való ösztönzéséről (B8-0450/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a környezet jobb kihasználását célzó európai városrehabilitációs projektekről (B8-0451/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az európai egyetemi kezdeményezésekről (B8-0453/2016)

utalva

illetékes :

CULT

- Mara Bizzotto és Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a keleti keresztényekkel szembeni diszkriminációról (B8-0454/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto és Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány az iraki vallási kisebbségek számára való vízumkiadással kapcsolatos diszkriminatív eljárásról (B8-0455/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány a migráció kérdéséről és a dzsihádista beszivárgásról (B8-0456/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány a schengeni rendszer végéről (B8-0457/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány a keresztényekről, a világ üldöztetésnek leginkább kitett vallási csoportjáról (B8-0458/2016)

utalva

illetékes :

AFET

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a pénzintézetek eladósodottságának megfékezéséről (B8-0459/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány új energiaforrások használatáról (B8-0460/2016)

utalva

illetékes :

ITRE

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány szíriai menekültek kiutasításáról (B8-0462/2016)

utalva

illetékes :

AFET


8. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 45. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2016. április 14-i határozatát követően)

FEMM bizottság (az eljárási szabályzat 45. cikke)

- Uniós stratégia kidolgozásának szükségessége a nők és férfiak nyugdíjai közötti különbségek megszüntetésére és megelőzésére (2016/2061(INI))
(vélemény: EMPL) (az eljárási szabályzat 45. cikke)

JURI bizottság

- A polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjai (közvetítési irányelv) (2016/2066(INI))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2016. április 14-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Európai védelmi unió (2016/2052(INI))
(vélemény: AFCO, BUDG, IMCO)

BUDG bizottság

- Az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtása (2016/2064(INI))
(vélemény: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

CONT bizottság

- A visszaélést jelentő személyek szerepe az EU pénzügyi érdekeinek védelmében (2016/2055(INI))
(vélemény: AFCO, ECON)

DEVE bizottság

- Az AKCS-EU közötti kapcsolatok jövője 2020 után (2016/2053(INI))
(vélemény: AFET, BUDG, INTA)

ECON bizottság

- Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése (2016/2063(INI))
(vélemény: EMPL)

- Zöld könyv a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(vélemény: JURI, IMCO)

ENVI bizottság

- A gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségei (2016/2057(INI))
(vélemény: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

FEMM bizottság

- A nők jogai a keleti partnerség államaiban és más szomszédos országokban (2016/2060(INI))
(vélemény: AFET)

INTA bizottság

- Közös uniós kereskedelempolitika a vadon élő állatokkal és növényekkel kapcsolatos fenntarthatóság által támasztott követelmények összefüggésében (2016/2054(INI))

ITRE bizottság

- A cseppfolyósított földgázra és a gáz tárolására vonatkozó uniós stratégia (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(vélemény: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- A fűtésre és hűtésre vonatkozó uniós stratégia (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(vélemény: ENVI, IMCO)

ITRE, CULT bizottság

- Koherens uniós politika a kulturális és kreatív ágazatok számára (2016/2072(INI))
(vélemény: JURI)

JURI bizottság

- Határokon átnyúló egyesülések és szétválások (2016/2065(INI))

TRAN bizottság (az eljárási szabályzat 45. cikke)

- Európai légi közlekedési stratégia (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(vélemény: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL) (az eljárási szabályzat 45. cikke)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 132. cikkének (1) bekezdése)

AFET bizottság

- A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása (a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentés alapján) (2016/2067(INI))

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 55. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2016. április 14-i határozatát követően)

- Az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtása (2016/2064(INI))
bizottságok: BUDG, ECON
(vélemény: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Digitális tartalom szolgáltatására irányuló szerzõdések (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
bizottságok: IMCO, JURI
(vélemény: CULT, ITRE, LIBE)

- Koherens uniós politika a kulturális és kreatív ágazatok számára (2016/2072(INI)) bizottságok: ITRE, CULT
(vélemény: JURI)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 45. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2016. április 14-i határozatát követően)

bizottságok: BUDG, ECON (az eljárási szabályzat 45. cikke)

- Az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtása (2016/2064(INI))
(vélemény: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (az eljárási szabályzat 45. cikke) TRAN (az eljárási szabályzat 45. cikke))

TRAN bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)
- Európai légi közlekedési stratégia (COM(2015)0598 - - 2016/2062(INI))
(vélemény: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL(az eljárási szabályzat 45. cikke))

FEMM bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)
- Uniós stratégia kidolgozásának szükségessége a nők és férfiak nyugdíjai közötti különbségek megszüntetésére és megelőzésére (2016/2061(INI))
(vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke))

IMCO bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)
- Az áruk internetes és egyéb távértékesítésére irányuló szerződések (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(vélemény: CULT, JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)
- Az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága a belső piacon (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(vélemény: ITRE, LIBE, CULT (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

IMCO bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)
- Fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(vélemény: AFET, INTA, LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 45. cikke)

AFCO bizottság

- Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzése. 2014. évi éves jelentés (COM(2015)0329 - - 2015/2326(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI
vélemény: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

EMPL bizottság

- A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezése és végrehajtása (2016/2018(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI, AFCO
vélemény: ENVI, EMPL, INTA

Címváltozás

(Az Elnökök Értekezlete 2016. április 14-i határozatát követően)

bizottságok: BUDG, ECON

- Az INI 2015/2344. sz. saját kezdeményezésű jelentés új címe: „Költségvetési lehetőségek az euróövezet számára"Budgetary capacity for the Eurozone"

Commission JURI

- A 2015/2086 (INL). sz. saját kezdeményezésű jelentés új címe: „Az örökbefogadás határokon átnyúló aspektusai"


9. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást a Bíróság 1/2006. számú előirányzat-átcsoportosításával szemben.

A költségvetési rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot, hogy jóváhagyta a következő előirányzat-átcsoportosításokat: DEC 02/2016., DEC 03/2016., DEC 04/2016. és DEC 05/2016. - III. szakasz – Bizottság.


10. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a mai és a tegnapi ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején terjesztik jóváhagyásra a Parlament elé.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


11. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2016. május 9–12.


12. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 13.05-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Kyenge, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat