Rodyklė 
Protokolas
PDF 315kWORD 85k
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.ES ir Turkijos susitarimo teisiniai aspektai, demokratinė kontrolė ir įgyvendinimas (diskusijos)
 3.ES geležinkelių agentūra ***II - Geležinkelių sistemos sąveika Europos Sąjungoje ***II - Geležinkelių sauga ***II (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  
4.1.ES ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.2.ES ir Izraelio Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.3.Konvencija dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo (Kroatijos įstojimas į ES) * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.4.Prašymas atšaukti Bolesław G. Piecha imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.5.Vaiko interesų apsauga visoje ES remiantis Europos Parlamentui pateiktomis peticijomis (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.6.Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto konsultacijos prašymas dėl Europos socialinių teisių ramsčio sukūrimo (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnis) (balsavimas)
  
4.7.ES geležinkelių agentūra ***II (balsavimas)
  
4.8.Geležinkelių sistemos sąveika Europos Sąjungoje ***II (balsavimas)
  
4.9.Geležinkelių sauga ***II (balsavimas)
  
4.10.Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse ***I (balsavimas)
  
4.11.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (balsavimas)
  
4.12.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialioji ataskaita dėl 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo Komisijai (balsavimas)
  
4.13.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF (balsavimas)
  
4.14.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (balsavimas)
  
4.15.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba (balsavimas)
  
4.16.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Teisingumo Teismas (balsavimas)
  
4.17.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Audito Rūmai (balsavimas)
  
4.18.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)
  
4.19.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Regionų komitetas (balsavimas)
  
4.20.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (balsavimas)
  
4.21.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ombudsmenas (balsavimas)
  
4.22.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)
  
4.23.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)
  
4.24.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (balsavimas)
  
4.25.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras) (balsavimas)
  
4.26.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (balsavimas)
  
4.27.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (balsavimas)
  
4.28.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) (balsavimas)
  
4.29.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (balsavimas)
  
4.30.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (balsavimas)
  
4.31.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (balsavimas)
  
4.32.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (balsavimas)
  
4.33.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (balsavimas)
  
4.34.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA) (balsavimas)
  
4.35.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (balsavimas)
  
4.36.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (balsavimas)
  
4.37.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (balsavimas)
  
4.38.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (balsavimas)
  
4.39.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT)(balsavimas)
  
4.40.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (balsavimas)
  
4.41.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (OEDT) (balsavimas)
  
4.42.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (balsavimas)
  
4.43.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (balsavimas)
  
4.44.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA) (balsavimas)
  
4.45.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (balsavimas)
  
4.46.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (balsavimas)
  
4.47.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) (balsavimas)
  
4.48.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (balsavimas)
  
4.49.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (balsavimas)
  
4.50.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (balsavimas)
  
4.51.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (balsavimas)
  
4.52.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas) (balsavimas)
  
4.53.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (balsavimas)
  
4.54.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (balsavimas)
  
4.55.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (balsavimas)
  
4.56.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (balsavimas)
  
4.57.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus“ (balsavimas)
  
4.58.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL (balsavimas)
  
4.59.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (balsavimas)
  
4.60.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (balsavimas)
  
4.61.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI) (balsavimas)
  
4.62.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)
  
4.63.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (balsavimas)
  
4.64.Europos investicijų banko 2014 m. metinė ataskaita (balsavimas)
  
4.65.Išpuoliai prieš ligonines ir mokyklas pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę (balsavimas)
  
4.66.Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais 2014–2015 m. (balsavimas)
  
4.67.Namų ūkio darbuotojos ir priežiūros paslaugų teikėjos moterys ES (balsavimas)
  
4.68.Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas skaitmeniniame amžiuje (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 7.Gauti dokumentai
 8.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 9.Asignavimų perkėlimas
 10.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 11.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 12.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.35 val.


2. ES ir Turkijos susitarimo teisiniai aspektai, demokratinė kontrolė ir įgyvendinimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES ir Turkijos susitarimo teisiniai aspektai, demokratinė kontrolė ir įgyvendinimas (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou), Peter van Dalen ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Patrick O'Flynn), Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lampros Fountoulis), Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Takis Hadjigeorgiou (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Judith Sargentini, Paul Nuttall (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė José Inácio Faria), Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini ir Miltiadis Kyrkos.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Juan Fernando López Aguilar.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto ir Kostas Chrysogonos.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Klaas Dijkhoff.

Diskusijos baigtos.


3. ES geležinkelių agentūra ***II - Geležinkelių sistemos sąveika Europos Sąjungoje ***II - Geležinkelių sauga ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (nauja redakcija) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl geležinkelių saugos (nauja redakcija) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Izaskun Bilbao Barandica ir Michael Cramer pristatė savo rekomendacijas antrajam svarstymui.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Markus Pieper PPE frakcijos vardu, Ismail Ertug S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Dominique Riquet ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch ir Massimiliano Salini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias ir João Pimenta Lopes.

Kalbėjo: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica ir Michael Cramer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 28 protokolo 4.7 punktas, 2016 04 28 protokolo 4.8 punktas ir 2016 04 28 protokolo 4.9 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

4. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo Petras Auštrevičius, jis išreiškė apgailestavimą, kad dviem vieno Parlamento nario pakviestiems asmenims, įrašytiems į visoje ES taikomą asmenų, kuriems draudžiama išduoti vizas, sąrašą, kurį Parlamentas sudarė savo 2014 m. balandžio 2 d. rekomendacijoje, pavyko patekti į Parlamentą ir jame kalbėti. (Pirmininkas pasižymėjo šį klausimą).

°
° ° °

Pirmininkas pranešė, kad dėl to, jog numatoma, kad balsavimas vyks ilgai, bus priimami tik rašytinai balsavimo paaiškinimai.


4.1. ES ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0138)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


4.2. ES ir Izraelio Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės Vyriausybės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu, projekto [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0139)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.3. Konvencija dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo (Kroatijos įstojimas į ES) * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos Respublikos prisijungimo prie 1997 m. gruodžio 18 d. Konvencijos dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Liisa Jaakonsaari padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0140)


4.4. Prašymas atšaukti Bolesław G. Piecha imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Bolesławo G. Piechos (Bolesław G. Piecha) imunitetą [2015/2339(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0141)


4.5. Vaiko interesų apsauga visoje ES remiantis Europos Parlamentui pateiktomis peticijomis (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbos tvarkos taisyklių 216 straipsnio 2 dalį pateikė Cecilia Wikström PETI komiteto vardudėl vaiko interesų apsaugos visoje ES, grindžiamos Europos Parlamentui pateiktomis peticijomis (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0142)


4.6. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto konsultacijos prašymas dėl Europos socialinių teisių ramsčio sukūrimo (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnis) (balsavimas)

EMPL komiteto Konsultacijos prašymas

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

EMPL KOMITETO PRAŠYMAS

Patvirtinta


4.7. ES geležinkelių agentūra ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(Tarybos pozicijai atmesti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2016)0143)


4.8. Geležinkelių sistemos sąveika Europos Sąjungoje ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (nauja redakcija) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(Tarybos pozicijai atmesti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2016)0144)


4.9. Geležinkelių sauga ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl geležinkelių saugos (nauja redakcija) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(Tarybos pozicijai atmesti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2016)0145)


4.10. Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Diskusijos vyko 2015 m. gegužės 18 d. (2015 05 18 protokolo 16 punktas).
Balsavimas atidėtas 2015 m. gegužės 19 d. plenariniame posėdyje(2015 05 19 protokolo 5.11 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta su pakeitimais (P8_TA(2016)0146)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0146)

Kalbėjo:

Cora van Nieuwenhuizen (pranešėja), prieš balsavimą.


4.11. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [2015/2154(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0147)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0147)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetai įvykdyti, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


4.12. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialioji ataskaita dėl 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo Komisijai (balsavimas)

Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiosios ataskaitos dėl 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo Komisijai [2015/2206(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0148)


4.13. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF (balsavimas)

Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2203(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0149)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


4.14. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas (2015/2155(DEC)) - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0150)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0150)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

Kalbėjo:

Benedek Jávor dėl Pirmininko sprendimo prašymą dėl balsavimo dalimis dėl 49 dalies paskelbti priimtinu, jis tai pat paprašė, kad dėl jos būtų balsuojama vardiniu būdu. Pirmininkas, konstatavęs kad asamblėja pritaria, prašymą priėmė.

Markus Pieper (pranešėjas) pateikė pakeitimo 36 žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


4.15. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [2015/2156(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0151)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0151)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas atidėtas, sąskaitų uždarymas taip pat atidėtas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktą).


4.16. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Teisingumo Teismas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [2015/2157(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0152)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0152)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.17. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Audito Rūmai (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [2015/2158(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0153)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0153)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.18. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [2015/2159(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0154)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0154)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.19. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Regionų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [2015/2160(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0155)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0155)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.20. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [2015/2163(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0156)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0156)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.21. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ombudsmenas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [2015/2161(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0157)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0157)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.22. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (2015/2162(DEC)) - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0158)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0158)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.23. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)

Pranešimas „2014 finansinių metų Europos Sąjungos agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“ [2015/2205(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas23 )

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0159)


4.24. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (balsavimas)

Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2191(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0160)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0160)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.25. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2192(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0161)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0161)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.26. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2170(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0162)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0162)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.27. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2164(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0163)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0163)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


4.28. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos policijos koledžo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2180(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0164)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0164)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.29. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2175(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0165)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0165)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.30. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2194(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 30)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0166)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0166)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.31. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2188(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 31)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0167)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0167)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.32. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2177(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 32)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0168)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0168)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.33. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2184(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 33)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0169)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0169)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.34. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2168(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 34)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0170)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0170)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.35. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2183(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 35)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0171)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0171)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.36. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2176(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 36)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0172)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0172)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.37. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2187(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 37)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0173)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0173)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.38. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2189(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 38)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0174)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0174)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.39. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT)(balsavimas)

Pranešimas dėl Europos inovacijų ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2193(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 39)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0175)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0175)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.40. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2171(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 40)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0176)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0176)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.41. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (OEDT) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2167(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 41)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0177)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0177)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.42. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2174(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 42)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0178)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0178)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.43. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2178(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 43)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0179)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0179)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.44. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2179(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 44)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0180)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0180)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.45. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2190(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 45)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0181)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0181)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.46. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2173(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 46)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0182)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0182)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.47. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2195(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 47)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0183)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0183)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


4.48. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2169(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 48)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0184)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0184)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.49. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2185(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 49)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0185)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0185)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.50. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2165(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 50)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0186)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0186)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.51. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos teisminio bendradarbiavimo padalinio (Eurojusto) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2172(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 51)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0187)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0187)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.52. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2186(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 52)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0188)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0188)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.53. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2166(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 53)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0189)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0189)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.54. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2181(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 54)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0190)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0190)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.55. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2182(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 55)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0191)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0191)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.56. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2199(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 56)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0192)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0192)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas atidėtas, sąskaitų uždarymas taip pat atidėtas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktą).


4.57. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus“ (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2198(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 57)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0193)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0193)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.58. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2204(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 58)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0194)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0194)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.59. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2202(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 59)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0195)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0195)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas atidėtas, sąskaitų uždarymas taip pat atidėtas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktą).


4.60. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2201(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 60)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0196)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0196)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.61. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI) (balsavimas)

Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (buvusi bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2200(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 61)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0197)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0197)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.62. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2196(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 62)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0198)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0198)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas atidėtas, sąskaitų uždarymas taip pat atidėtas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktą).


4.63. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [2015/2197(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 63)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA(2016)0199)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0199)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)


4.64. Europos investicijų banko 2014 m. metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos investicijų banko (EIB) 2014 m. metinės ataskaitos [2015/2127(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 64)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0200)


4.65. Išpuoliai prieš ligonines ir mokyklas pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 ir B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 65)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0488/2016

(keičia B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 ir B8-0493/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda ir Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer ir Doru-Claudian Frunzulică S&D frakcijos vardu,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva ir Eleni Theocharous ECR frakcijos vardu,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy ir Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun ir Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0201)


4.66. Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais 2014–2015 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 7 dalis) 2014–2015 m. [2015/2287(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 66)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0202)


4.67. Namų ūkio darbuotojos ir priežiūros paslaugų teikėjos moterys ES (balsavimas)

Pranešimas dėl namų ūkio darbuotojų ir priežiūros paslaugų teikėjų moterų ES [2015/2094(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 67)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0203)


4.68. Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas skaitmeniniame amžiuje (balsavimas)

Pranešimas dėl lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo skaitmeniniame amžiuje [2015/2007(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 68)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0204)


5. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.


6. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


7. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 258/2014 dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020m. laikotarpiui (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

BUDG, JURI, CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa“) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Ukraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET, JURI

-Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB, sudarymo Europos Sąjungos vardu (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, LIBE, IMCO

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr.V/AB-02/C/16. Audito Rūmai (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 7/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 1/2016. Regionų komitetas (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Laboratorijos pastato (M priestatas) statyba Jungtinio tyrimų centro teritorijoje Karlsruhėje (Vokietija) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Asignavimų perkėlimas Nr. INF 1/2016: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos kosmoso sektoriaus restruktūrizavimo (B8-0389/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (B8-0418/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl valstybių narių teritorijos apsaugos ir hidrogeologinės pusiausvyros sutrikimų jose (B8-0419/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Dauno sindromu sergančių vaikų (B8-0420/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kalninių ožių išsaugojimo Alpėse (B8-0421/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos medaus gamybos apsaugos (B8-0422/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų galimybių energijos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio įgyvendinimo (B8-0423/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendrojo civilinės saugos mechanizmo (B8-0424/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nesąžiningos įmonių tarpusavio prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje (B8-0425/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nukrypti leidžiančios nuostatos dėl ekologiškai išaugintų gyvūnų svaiginimo prieš skerdimą galiojimo pabaigos (B8-0426/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ir Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mėlynosios šviesos regėjimui keliamo pavojaus problemos (B8-0427/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ir Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kenksmingų medžiagų darbo vietoje sąrašo atnaujinimo (B8-0428/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl veiksmingesnių teisės aktų, ribojančių oro taršą sukeliančių kenksmingų dujų išmetimą, priėmimo (B8-0429/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų teisės aktų nuostatų ir atitinkamų taisyklių dėl smulkiųjų indėlininkų apsaugos (B8-0430/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Lorenzo Fontana ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kūdikių pardavimo praktikuojant surogatinę motinystę prilyginimo prekybai žmonėmis ir žmogaus organais teisiniu požiūriu (B8-0431/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos partnerystės plėtros žemės ūkio srityje (B8-0432/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų taupymo tendencijų namų ūkiuose skatinimo, siekiant sumažinti maisto švaistymą (B8-0433/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl valstybių narių paramos jaunimo politikai iniciatyvų ir pasiūlymų (B8-0434/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendradarbiavimo kovojant su sukčiavimu maisto produktų srityje ir vad. itališko skambesio pavadinimais (B8-0435/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl asmens duomenų panaudojimo komerciniais tikslais prekybos internetu srityje reglamentavimo (B8-0436/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neįgaliųjų teisių (B8-0437/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl socialinio ūkininkavimo ir susijusių galimybių mokytis (B8-0438/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sustiprėjusio smurto prieš krikščionis pasaulyje (B8-0443/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl suaugusių prieglobsčio prašytojų galimybių gauti išsilavinimą (B8-0444/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Zikos viruso plitimo Italijoje ir Europoje (B8-0445/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybos paskelbto padirbinėjimo pavojaus (B8-0446/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl itališkų vynų ženklinimo „D.O.C.“ ir „D.O.C.G.“ sistemai iškilusio pavojaus (B8-0447/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl organinių atliekų naudojimo švariai energijai gaminti skatinimo (B8-0448/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jaunų europiečių šeimų kūrimo (B8-0450/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl miesto perplanavimo projektų siekiant pagerinti aplinką Europoje (B8-0451/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos universitetų iniciatyvų (B8-0453/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mara Bizzotto ir Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Rytų krikščionių diskriminacijos (B8-0454/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto ir Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl diskriminacinės vizų išdavimo Irako religinėms mažumoms priklausantiems asmenims tvarkos (B8-0455/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migracijos ir džihadistų infiltracijos (B8-0456/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Šengeno sistemos panaikinimo (B8-0457/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl krikščionių, labiausiai pasaulyje persekiojamos religinės bendruomenės (B8-0458/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bankų įsiskolinimo apribojimo (B8-0459/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų energijos šaltinių naudojimo (B8-0460/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sirijos pabėgėlių išsiuntimo (B8-0462/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET


8. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. balandžio 14 d.)

FEMM komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis)

- Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir užkirsti jam kelią (2016/2061(INI))
(nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis))

JURI komitetas

- Tam tikri mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektai (Mediacijos direktyva) (2016/2066(INI))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. balandžio 14 d.)

AFET komitetas

- Europos gynybos sąjunga (2016/2052(INI))
(Nuomonė: AFCO, BUDG, IMCO)

BUDG, ECON komitetai

- Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimas (2016/2064(INI))
(Nuomonė: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

CONT komitetas

- Informatorių vaidmuo apsaugant ES finansinius interesus (2016/2055(INI))
(Nuomonė: AFCO, ECON)

DEVE komitetas

- AKR ir ES santykių ateitis po 2020 m. (2016/2053(INI))
(Nuomonė: AFET, BUDG, INTA)

ECON komitetas

- Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita (2016/2063(INI))
(Nuomonė: EMPL)

- Žalioji knyga dėl mažmeninių finansinių paslaugų (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(Nuomonė: JURI, IMCO)

ENVI komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nėra. EU options for improving access to medicines (2016/2057(INI))
(nuomonė: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

FEMM komitetas

- Moterų teisės Rytų partnerystės valstybėse ir kitose kaimyninėse šalyse (2016/2060(INI))
(Nuomonė: AFET)

INTA komitetas

- ES bendra prekybos politika atsižvelgiant į laukinės gamtos tvarumo reikalavimus (2016/2054(INI))

ITRE komitetas

- ES suskystintų gamtinių dujų ir dujų saugyklų strategija (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(Nuomonė: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- ES šildymo ir vėsinimo strategija (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(Nuomonė: ENVI, IMCO)

ITRE, CULT komitetai
- Nuosekli ES kultūros ir kūrybos sektorių politika (2016/2072(INI))

JURI komitetas

- Tarpvalstybinis įmonių susijungimas ir skaidymas (2016/2065(INI))

TRAN komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos aviacijos strategija (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(nuomonė: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 1 dalis)

AFET komitetas

- Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas (pagal Tarybos metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos) (2016/2067(INI))

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. balandžio 14 d.)

- Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimas (2016/2064(INI))
komitetai: BUDG, ECON
(nuomonė: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Skaitmeninio turinio tiekimo sutartys (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
komitetai: IMCO, JURI
(nuomonė: CULT, ITRE, LIBE)

- Nuosekli ES kultūros ir kūrybos sektorių politika (2016/2072(INI))
komitetai: ITRE, CULT
(nuomonė: JURI)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. balandžio 14 d.)

BUDG, ECON komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimas (2016/2064(INI))
(nuomonė: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

TRAN komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos aviacijos strategija (COM(2015)0598 - - 2016/2062(INI))
(nuomonė: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

FEMM komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir užkirsti jam kelią (2016/2061(INI))
(nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

IMCO komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
- Prekių pardavimo internetu ir kitais nuotolinės prekybos būdais sutartys (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(nuomonė: CULT, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
- Tarpvalstybinis interneto turinio paslaugų perkeliamumas vidaus rinkoje (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(nuomonė: ITRE, LIBE, CULT (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

IMCO komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
- Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(nuomonė: AFET, INTA, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

AFCO komitetas

- Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsena. Metinė 2014 m. ataskaita (COM(2015)0329 - - 2015/2326(INI))
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

EMPL komitetas

- Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas (2016/2018(INI))
perduota atsakingam komitetui: JURI, AFCO
nuomonė: ENVI, EMPL, INTA

Pavadinimo keitimas

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. balandžio 14 d.)

BUDG ir ECON komitetai

- Naujas pranešimo savo iniciatyva INI 2015/2344 pavadinimas: „Euro zonos biudžeto pajėgumas“

JURI komitetas

- Naujas pranešimo 2015/2086 (INL) pavadinimas: „Tarpvalstybiniai įvaikinimo procedūros aspektai“


9. Asignavimų perkėlimas

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Teisingumo Teismo asignavimų perkėlimo Nr. 1/2016.

Remdamasi Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi, Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie asignavimų perkėlimo Nr. DEC 02/2016, Nr. DEC 03/2016, Nr. DEC 04/2016 ir Nr. DEC 05/2016, III skirsnis – Komisija patvirtinimą.


10. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos ir vakar dienos posėdžių protokolai bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


11. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2016 m. gegužės 9–12 d.


12. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 13.05 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Kyenge, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika