Indiċi 
Minuti
PDF 325kWORD 85k
Il-Ħamis, 28 ta' April 2016 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Aspetti ġuridiċi, kontroll demokratiku u implimentazzjoni tal-ftehim UE-Turkija (dibattitu)
 3.Aġenzija tal-UE għall-Ferroviji ***II - L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea ***II - Is-sikurezza ferrovjarja ***II (dibattitu)
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  
4.1.Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni UE-Ġeorġja (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.2.Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni UE-Iżrael (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.3.Konvenzjoni fuq assistenza reċiproka u kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet doganali (adeżjoni tal-Kroazja) * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.4.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Bolesław G. Piecha (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.5.Is-salvagwardja tal-aħjar interess tat-tfal madwar l-UE abbażi ta' petizzjonijiet indirizzati lill-Parlament Ewropew (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.6.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rigward it-twaqqif ta' pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali (Artikolu 137 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.7.Aġenzija tal-UE għall-Ferroviji ***II (votazzjoni)
  
4.8.L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea ***II (votazzjoni)
  
4.9.Is-sikurezza ferrovjarja ***II (votazzjoni)
  
4.10.L-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji ***I (votazzjoni)
  
4.11.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji Eżekuttivi (votazzjoni)
  
4.12.Kwittanza 2014: Rapporti Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-Kwittanza 2014 tal-Kummissjoni (votazzjoni)
  
4.13.Kwittanza 2014: it-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ (votazzjoni)
  
4.14.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  
4.15.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)
  
4.16.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)
  
4.17.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (votazzjoni)
  
4.18.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (votazzjoni)
  
4.19.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)
  
4.20.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)
  
4.21.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)
  
4.22.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)
  
4.23.Kwittanza 2014: Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll (votazzjoni)
  
4.24.Kwittanza 2014: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (votazzjoni)
  
4.25.Kwittanza 2014: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (votazzjoni)
  
4.26.Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (votazzjoni)
  
4.27.Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (votazzjoni)
  
4.28.Kwittanza 2014: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (votazzjoni)
  
4.29.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (votazzjoni)
  
4.30.Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)
  
4.31.Kwittanza 2014: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (votazzjoni)
  
4.32.Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)
  
4.33.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (votazzjoni)
  
4.34.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (votazzjoni)
  
4.35.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (votazzjoni)
  
4.36.Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (votazzjoni)
  
4.37.Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (votazzjoni)
  
4.38.Kwittanza 2014 - L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (votazzjoni)
  
4.39.Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)(votazzjoni)
  
4.40.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (votazzjoni)
  
4.41.Kwittanza 2014 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (votazzjoni)
  
4.42.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (votazzjoni)
  
4.43.Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (votazzjoni)
  
4.44.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (votazzjoni)
  
4.45.Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (votazzjoni)
  
4.46.Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (votazzjoni)
  
4.47.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (EU-LISA) (votazzjoni)
  
4.48.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (votazzjoni)
  
4.49.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (votazzjoni)
  
4.50.Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (votazzjoni)
  
4.51.Kwittanza 2014: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (votazzjoni)
  
4.52.Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (votazzjoni)
  
4.53.Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (votazzjoni)
  
4.54.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) (votazzjoni)
  
4.55.Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (votazzjoni)
  
4.56.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ARTEMIS (votazzjoni)
  
4.57.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta Clean Sky (votazzjoni)
  
4.58.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ECSEL (votazzjoni)
  
4.59.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ENIAC (votazzjoni)
  
4.60.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (votazzjoni)
  
4.61.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI) (votazzjoni)
  
4.62.Kwittanza 2014 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)
  
4.63.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)
  
4.64.Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2014 (votazzjoni)
  
4.65.Attakki fuq sptarijiet u skejjel bi ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali (votazzjoni)
  
4.66.Aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2014-2015 (votazzjoni)
  
4.67.Il-ħaddiema domestiċi nisa u n-nisa li jaħdmu fis-settur tal-kura fl-UE (votazzjoni)
  
4.68.L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa fl-era diġitali (votazzjoni)
 5.Spjegazzjonijiet tal-vot
 6.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 7.Dokumenti mressqa
 8.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 9.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 10.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 11.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 12.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.35.


2. Aspetti ġuridiċi, kontroll demokratiku u implimentazzjoni tal-ftehim UE-Turkija (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Aspetti ġuridiċi, kontroll demokratiku u implimentazzjoni tal-ftehim UE-Turkija (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (President fil-kariga tal-Kunsill) u Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lefteris Christoforou, Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lampros Fountoulis, Marina Albiol Guzmán f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Edouard Ferrand f'isem il-Grupp ENF, Janusz Korwin-Mikke Membru mhux affiljat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini u Miltiadis Kyrkos.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

Intervent ta': Juan Fernando López Aguilar.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto u Kostas Chrysogonos.

Interventi ta': Frans Timmermans u Klaas Dijkhoff.

Id-dibattitu ngħalaq.


3. Aġenzija tal-UE għall-Ferroviji ***II - L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea ***II - Is-sikurezza ferrovjarja ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (tfassil mill-ġdid) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza ferrovjarja (tfassil mill-ġdid) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Izaskun Bilbao Barandica u Michael Cramer ippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Markus Pieper f'isem il-Grupp PPE, Ismail Ertug f'isem il-Grupp S&D, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Dominique Riquet f'isem il-Grupp ALDE, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, Daniela Aiuto f'isem il-Grupp EFDD, Georg Mayer f'isem il-Grupp ENF, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch u Massimiliano Salini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias u João Pimenta Lopes.

Interventi ta': Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica u Michael Cramer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.7 tal-Minuti ta' 28.4.2016, punt 4.8 tal-Minuti ta' 28.4.2016 u punt 4.9 tal-Minuti ta' 28.4.2016.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

4. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

°
° ° °

Intervent ta': Petras Auštrevičius li ddeplora l-fatt li żewġ persuni fuq il-lista ta' projbizzjoni ta' viża komuni għall-Unjoni kollha, stabbilita mill-Parlament fir-rakkomandazzjoni tiegħu tat-2 ta' April 2014, setgħu jidħlu fil-Parlament u jagħmlu intervent, fuq stedina ta' Membru (Il-President ħa nota ta' dan).

°
° ° °

Il-President ikkomunika li, minħabba t-tul prevedibbli tal-votazzjoni, se jiġu aċċettati biss l-ispjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub.


4.1. Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni UE-Ġeorġja (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha minn naħa waħda, u l-Ġeorġja min-naħa l-oħra, biex tittieħed inkunsiderazzjoni l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-UE [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0138)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


4.2. Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni UE-Iżrael (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll li jemenda l-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha minn naħa, u l-Gvern tal-Istat tal-Iżrael min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0139)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


4.3. Konvenzjoni fuq assistenza reċiproka u kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet doganali (adeżjoni tal-Kroazja) * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Konvenzjoni tat-18 ta’ Diċembru 1997, magħmula fuq il-bażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, fuq assistenza reċiproka u kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet doganali [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Liisa Jaakonsaari għamlet dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0140)


4.4. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Bolesław G. Piecha (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Bolesław G. Piecha [2015/2339(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0141)


4.5. Is-salvagwardja tal-aħjar interess tat-tfal madwar l-UE abbażi ta' petizzjonijiet indirizzati lill-Parlament Ewropew (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa minn Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat PETI, bi qbil mal-Artikolu 216(2) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar is-salvagwardja tal-aħjar interessi tat-tfal madwar l-UE abbażi ta' petizzjonijiet indirizzati lill-Parlament Ewropew (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0142)


4.6. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rigward it-twaqqif ta' pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali (Artikolu 137 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat EMPL

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

TALBA TAL-KUMITAT EMPL

Approvazzjoni


4.7. Aġenzija tal-UE għall-Ferroviji ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa għar-rifjut tal-pożizzjoni tal-Kunsill)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P8_TA(2016)0143)


4.8. L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (tfassil mill-ġdid) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa għar-rifjut tal-pożizzjoni tal-Kunsill)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P8_TA(2016)0144)


4.9. Is-sikurezza ferrovjarja ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza ferrovjarja (tfassil mill-ġdid) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa għar-rifjut tal-pożizzjoni tal-Kunsill)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2016)0145)


4.10. L-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Id-dibattitu sar fid-data 18 ta' Mejju 2015 (punt 16 tal-Minuti ta' 18.5.2015).
Il-votazzjoni ġiet posposta waqt is-seduta tad-data 19 ta' Mejju 2015 (punt 5.11 tal-Minuti ta' 19.5.2015).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0146)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0146)

Interventi

Cora van Nieuwenhuizen (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


4.11. Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji Eżekuttivi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [2015/2154(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0147)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0147)

Il-kwittanzi ngħataw u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura.


4.12. Kwittanza 2014: Rapporti Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-Kwittanza 2014 tal-Kummissjoni (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2206(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0148)


4.13. Kwittanza 2014: it-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2203(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0149)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.14. Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew (2015/2155(DEC)) - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0150)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0150)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Interventi

Benedek Jávor dwar id-deċiżjoni tal-President li jiddikjara inammissibbli t-talba għal votazzjoni separata rigward il-paragrafu 49 u biex jitlob li ssir votazzjoni dwaru b'sejħa tal-ismijiet. Il-President, wara li kkunstata l-qbil tal-Assemblea, aċċetta t-talba.

Markus Pieper (rapporteur) ressaq emenda orali għall-emenda 36, li ġiet aċċettata.


4.15. Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [2015/2156(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0151)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0151)

Il-kwittanza ġiet differita u l-għeluq tal-kontijiet ġie pospost (ara l-Anness V, Artikolu 5 (1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura)


4.16. Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja [2015/2157(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0152)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0152)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.17. Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [2015/2158(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0153)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0153)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.18. Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [2015/2159(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0154)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0154)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.19. Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [2015/2160(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0155)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0155)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.20. Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [2015/2163(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0156)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0156)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.21. Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [2015/2161(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0157)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0157)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.22. Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (2015/2162(DEC)) - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0158)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0158)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.23. Kwittanza 2014: Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014: prestazzjoni, ġestjoni finanzajrja u kontroll [2015/2205(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt23 )

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0159)


4.24. Kwittanza 2014: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2191(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0160)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0160)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.25. Kwittanza 2014: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2192(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0161)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0161)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.26. Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2170(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0162)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0162)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.27. Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2164(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 27)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0163)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0163)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.28. Kwittanza 2014: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2180(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 28)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0164)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0164)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.29. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2175(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 29)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0165)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0165)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.30. Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2194(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 30)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0166)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0166)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.31. Kwittanza 2014: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2188(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 31)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0167)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0167)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.32. Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2177(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 32)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0168)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0168)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.33. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2184(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 33)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0169)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0169)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.34. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2168(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 34)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0170)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0170)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.35. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2183(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 35)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0171)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0171)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.36. Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2176(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 36)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0172)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0172)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.37. Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2187(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 37)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0173)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0173)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.38. Kwittanza 2014 - L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2189(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 38)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0174)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0174)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.39. Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)(votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2193(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 39)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0175)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0175)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.40. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2171(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 40)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0176)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0176)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.41. Kwittanza 2014 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2167(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 41)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0177)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0177)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.42. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2174(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 42)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0178)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0178)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.43. Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2178(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 43)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0179)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0179)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.44. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2179(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 44)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0180)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0180)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.45. Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2190(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 45)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0181)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0181)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.46. Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2173(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 46)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0182)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0182)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.47. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (EU-LISA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2195(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 47)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0183)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0183)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.48. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2169(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 48)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0184)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0184)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.49. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2185(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 49)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0185)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0185)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.50. Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2165(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 50)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0186)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0186)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.51. Kwittanza 2014: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2172(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 51)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0187)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0187)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.52. Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2186(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 52)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0188)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0188)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.53. Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2166(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 53)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0189)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0189)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.54. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2181(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 54)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0190)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0190)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.55. Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2182(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 55)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0191)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0191)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.56. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ARTEMIS (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ARTEMIS għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2199(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 56)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0192)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0192)

Il-kwittanza ġiet differita u l-għeluq tal-kontijiet ġie pospost (ara l-Anness V, Artikolu 5 (1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura)


4.57. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta Clean Sky (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2198(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 57)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0193)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0193)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.58. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ECSEL (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL (li qabel kienet tissejjaħ l-Impriża Konġunta ENIAC u l-Impriża Konġunta Artemis) għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2204(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 58)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0194)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0194)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.59. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ENIAC (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ENIAC għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2202(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 59)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0195)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0195)

Il-kwittanza ġiet differita u l-għeluq tal-kontijiet ġie pospost (ara l-Anness V, Artikolu 5 (1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura)


4.60. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2201(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 60)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0196)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0196)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.61. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (li qabel kienet tissejjaħ l-Impriża Konġunta għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar il-Mediċini Innovattivi) għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2200(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 61)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0197)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0197)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.62. Kwittanza 2014 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2196(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 62)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0198)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0198)

Il-kwittanza ġiet differita u l-għeluq tal-kontijiet ġie pospost (ara l-Anness V, Artikolu 5 (1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura)


4.63. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2014 [2015/2197(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 63)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0199)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0199)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


4.64. Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2014 (votazzjoni)

Rapport dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2014 [2015/2127(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 64)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0200)


4.65. Attakki fuq sptarijiet u skejjel bi ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 u B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 65)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0488/2016

(flok B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 u B8-0493/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda u Davor Ivo Stier, f'isem il-Grupp PPE,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer u Doru-Claudian Frunzulică, f'isem il-Grupp S&D,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva u Eleni Theocharous, f'isem il-Grupp ECR,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy u Liadh Ní Riada, f'isem il-Grupp GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun u Yannick Jadot, f'isem il-Grupp Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0201)


4.66. Aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2014-2015 (votazzjoni)

Rapport dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti (Artikolu 116(7)) għas-snin 2014-2015 [2015/2287(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 66)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0202)


4.67. Il-ħaddiema domestiċi nisa u n-nisa li jaħdmu fis-settur tal-kura fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħaddiema domestiċi nisa u n-nisa li jaħdmu fis-settur tal-kura fl-UE [2015/2094(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 67)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0203)


4.68. L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa fl-era diġitali (votazzjoni)

Rapport dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa fl-era diġitali [2015/2007(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 68)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0204)


5. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.


6. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


7. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 258/2014 dwar l-istabbiliment ta’ Programm tal-Unjoni għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar u l-awditjar għall-perjodu 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

BUDG, JURI, CONT

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2013/34/UE fir-rigward tad-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Greċja – FEG/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (l-Ukrajna) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll Emendatorju għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Prinċipat ta' Monaco li jipprevedi miżuri ekwivalenti għal dawk stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI, LIBE, IMCO

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-02/C/16 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 7/2016 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 1/2016 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Kostruzzjoni ta' bini ta' laboratorji (Fergħa M) fuq is-sit taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka f'Karlsruhe (Il-Ġermanja) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 1/2016 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ristrutturazzjoni tas-settur spazjali Ewropew (B8-0389/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (B8-0418/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tat-territorju u l-instabilità idroġeoloġika fl-Istati Membri (B8-0419/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tfal affettwati mis-sindromu ta' Down (B8-0420/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-preżervazzjoni tal-mogħoż tal-barr fl-Alpi (B8-0421/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-produzzjoni Ewropea tal-għasel (B8-0422/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar patt ġdid għall-konsumaturi tal-enerġija (B8-0423/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar mekkaniżmu uniku ta' protezzjoni ċivili (B8-0424/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prattiki kummerċjali inġusti bejn l-impriżi fil-katina tal-provvista tal-ikel (B8-0425/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar tmiem id-deroga li tistipola li l-annimali mill-agrikoltura organika jridu jiġu storduti qabel ma jinqatlu (B8-0426/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh u Joëlle Mélin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kwistjoni tal-periklu tad-dawl blu għall-vista (B8-0427/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh u Joëlle Mélin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-aġġornament tal-lista ta' sustanzi noċivi fuq il-post tax-xogħol (B8-0428/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni ta' regolamenti aktar effikaċi dwar l-emissjoni ta' gassijiet noċivi li jikkawżaw it-tniġġis tal-arja (B8-0429/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi l-ġodda u l-ispeċifikazzjonijiet relatati biex jitħarsu l-faddala ż-żgħar (B8-0430/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Lorenzo Fontana u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ekwivalenza ġuridika tal-kummerċ tat-tfal permezz tal-prattika tal-maternità surrogata biex jiġu traffikati bnedmin u organi (B8-0431/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iżvilupp tas-sħubija Ewropea fl-agrikoltura (B8-0432/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-propagazzjoni ta' ekonomiji domestiċi ġodda biex titnaqqas il-ħela alimentari (B8-0433/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar inizjattivi u proposti li jappoġġaw il-politiki taż-żgħażagħ tal-Istati Membri (B8-0434/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kooperazzjoni kontra l-frodi alimentari u l-"Italian Sounding" (B8-0435/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regoli li jirrigwardaw l-użu ta' data personali għal skopijiet kummerċjali fis-suq tal-Internet (B8-0436/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità (B8-0437/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-agrikoltura soċjali u l-opportunitajiet ta' taħriġ relatati (B8-0438/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda fil-vjolenza kontra l-Insara fid-dinja (B8-0443/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-aċċess għall-edukazzjoni ta' persuni adulti li jfittxu asil (B8-0444/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tixrid tal-virus Zika fl-Italja u fl-Ewropa (B8-0445/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar twissija b'rabta mal-falsifikazzjoni maħruġa mill-UASI (B8-0446/2016)

irriferut

responsabbli :

JURI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sistema Taljana ta' nbejjed DOC u DOCG fil-periklu (B8-0447/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tħeġġiġ tal-użu ta' skart organiku għall-produzzjoni ta' enerġija nadifa (B8-0448/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' familji ġodda fost iż-żgħażagħ Ewropej (B8-0450/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ippjanar tar-riġenerazzjoni urbana bl-għan li jissaħħaħ il-valur tal-ambjent fl-Ewropa (B8-0451/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-inizjattivi universitarji Ewropej (B8-0453/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Mara Bizzotto u Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-diskriminazzjoni kontra l-Insara tal-Lvant (B8-0454/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Mara Bizzotto u Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-proċedura diskriminatorja għall-ħruġ ta' viżi lill-minoranzi reliġjużi Iraqini (B8-0455/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kwistjoni tal-migrazzjoni u l-infiltrazzjoni ġiħadista (B8-0456/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tmiem tas-sistema Schengen (B8-0457/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-Insara, il-kategorija reliġjuża l-aktar ippersegwitata fid-dinja (B8-0458/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-trażżin tad-dejn tal-istituzzjonijiet bankarji (B8-0459/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu ta' sorsi ġodda ta' enerġija (B8-0460/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tkeċċijiet ta' rifuġjati Sirjani (B8-0462/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET


8. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-14 ta' April 2016)

Kumitat FEMM (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Il-ħtieġa ta' strateġija tal-UE bien tintemm u tiġi evitata d-diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi (2016/2061(INI))
(opinjoni: EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat JURI

- Ċerti aspetti tal-medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali (Id-Direttiva dwar il-Medjazzjoni) (2016/2066(INI))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-14 ta' April 2016)

Kumitat AFET

- Unjoni Ewropea tad-Difiża (2016/2052(INI))
(opinjoni: AFCO, BUDG, IMCO)

Kumitati BUDG, ECON

- L-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (2016/2064(INI))
(opinjoni: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

Kumitat CONT

- Ir-rwol tal-informaturi fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE (2016/2055(INI))
(opinjoni: AFCO, ECON)

Kumitat DEVE

- Il-futur tar-relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020 (2016/2053(INI))
(opinjoni: AFET, BUDG, INTA)

Kumitat ECON

- Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2015 (2016/2063(INI))
(opinjoni: EMPL)

- Green Paper dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(opinjoni: JURI, IMCO)

Kumitat ENVI

- Għażliet tal-UE biex ittejjeb l-aċċess għall-mediċini (2016/2057(INI))
(opinjoni: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

Kumitat FEMM

- Id-Drittijiet tan-Nisa fl-Istati tas-Sħubija tal-Lvant u f'pajjiżi oħra tal-viċinat (2016/2060(INI))
(opinjoni: AFET)

Kumitat INTA

- Politika Kummerċjali Komuni tal-UE fil-kuntest tal-imperattivi rigward is-sostenibbiltà tal-organiżmi selvaġġi (2016/2054(INI))

Kumitat ITRE

- Strateġija tal-UE għall-gass naturali likwifikat u l-ħżin tal-gass (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(opinjoni: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Strateġija tal-UE dwar it-Tisħin u t-Tkessiħ (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(opinjoni: ENVI, IMCO)

Kumitati ITER, CULT

- Politika koerenti tal-UE għall-industriji kulturali u kreattivi (2016/2072(INI))

Kumitat JURI

- Fużjonijiet u xissjonijiet transfruntieri (2016/2065(INI))

Kumitat TRAN (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Strateġija tal-Avjazzjoni għall-Ewropa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(opinjoni: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 132(1) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni) (2016/2067(INI))


Deċiżjoni li għandha tkun applikata l-proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-14 ta' April 2016)

- L-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (2016/2064(INI))
Kumitati: BUDG, ECON
(opinjoni: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Kuntratti għall-forniment ta' kontenut diġitali (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
Kumitati: IMCO, JURI
(opinjoni: CULT, ITRE, LIBE)

- Politika koerenti tal-UE għall-industriji kulturali u kreattivi (2016/2072(INI))
Kumitati: ITRE, CULT
(opinjoni: JURI)

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-14 ta' April 2016)

Kumitati BUDG, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
- L-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (2016/2064(INI))
(opinjoni: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat TRAN (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
- Strateġija tal-Avjazzjoni għall-Ewropa (COM(2015)0598 - - 2016/2062(INI))
(opinjoni: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat FEMM (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
- Il-ħtieġa ta' strateġija tal-UE bien tintemm u tiġi evitata d-diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi (2016/2061(INI))
(opinjoni: EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
- Kuntratti għall-bejgħ onlajn u bejgħ mill-bogħod ieħor ta' oġġetti (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(opinjoni: CULT, JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
- L-iżgurar tal-portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut onlajn fis-suq intern (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(opinjoni: ITRE, LIBE, CULT (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
- Il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(opinjoni: AFET, INTA, LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFCO

- Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni. Rapport Annwali 2014 (COM(2015)0329 - - 2015/2326(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI
opinjoni: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

Kumitat EMPL

- Interpretazzjoni u implimentazzjoni tal-ftehim interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (2016/2018(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI, AFCO
opinjoni: ENVI, EMPL, INTA

Tibdil ta' titolu

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-14 ta' April 2016)

Kumitati BUDG, ECON

- Titolu ġdid tar-rapport ta' inizjattiva INI 2015/2344: "Kapaċità baġitarja għaż-Żona tal-euro"

Kumitat JURI

- Titolu ġdid tar-rapport 2015/2086 (INL): "Aspetti transfruntieri tal-adozzjonijiet"


9. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jippreżentax oġġezzjoni għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja Nru 1/2016

Bi qbil mal-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-awtorità baġitarja dwar l-approvazzjoni tat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 u DEC 05/2016 - Taqsima III – Il-Kummissjoni.


10. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta u l-minuti tas-seduta tal-bieraħ se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


11. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 9 sad-data 12 ta' Mejju 2016.


12. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 13.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Skużati:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Kyenge, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza