Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 mei 2016 - Straatsburg

3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
CRE

De notulen van de vergaderingen van 27 april 2016 en 28 april 2016 worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Piernicola Pedicini (de Voorzitter licht een en ander toe).

Juridische mededeling - Privacybeleid