Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 9 maj 2016 - Strasbourg

3. Justering av protokoll från föregående sammanträden
CRE

Protokollen från sammanträdena den 27 april 2016 och 28 april 2016 justerades.

°
° ° °

Talare: Piernicola Pedicini (talmannen gjorde en precisering).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy