Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. května 2016 - Štrasburk

4. Složení Parlamentu

Philippe De Backer byl jmenován členem belgické vlády.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu. Parlament v souladu s čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil uvolnění jeho mandátu s platností ode dne 2. května 2016 a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

°
° ° °

Příslušné belgické orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Lieve Wierinck, kterou je nahrazen Philippe De Backer, byla s platností od 4. května 2016 zvolena poslankyní Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Lieve Wierinck v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski byl jmenován členem Evropského účetního dvora.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu. Parlament v souladu s čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil uvolnění jeho mandátu s platností ode dne 7. května 2016 a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

Právní upozornění - Ochrana soukromí