Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 9. maj 2016 - Strasbourg

4. Parlamentets sammensætning

Philippe De Backer var blevet udnævnt til medlem af den belgiske regering.

Parlamentet konstaterede, at dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 1, fastslog Parlamentet, at hans mandat var ledigt med virkning fra den 2. maj 2016, og informerede den kompetente nationale myndighed herom.

°
° ° °

De kompetente belgiske myndigheder havde meddelt, at Lieve Wierinck var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Philippe De Backer med virkning fra den 4. maj 2016.

Lieve Wierinck deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski var blevet udnævnt til medlem af Revisionsretten.

Parlamentet konstaterede, at dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 1, fastslog Parlamentet, at hans mandat var ledigt med virkning fra den 7. maj 2016, og informerede den kompetente nationale myndighed herom.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik