Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 mei 2016 - Straatsburg

4. Samenstelling Parlement

Philippe De Backer is benoemd tot lid van de Belgische regering.

Het Parlement neemt nota van het feit dat deze functie, overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. Overeenkomstig artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 1, van het Reglement, constateert het Parlement dat deze zetel met ingang van 2 mei 2016 vacant is en stelt de bevoegde nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

°
° ° °

De bevoegde Belgische autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Lieve Wierinck tot lid van het Parlement, ter vervanging van Philippe De Backer, met ingang van 4 mei 2016.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Lieve Wierinck, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski is benoemd tot lid van de Europese Rekenkamer .

Het Parlement neemt nota van het feit dat deze functie, overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. Overeenkomstig artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 1, van het Reglement, constateert het Parlement dat deze zetel met ingang van 7 mei 2016 vacant is en stelt de bevoegde nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

Juridische mededeling - Privacybeleid