Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 9 maja 2016 r. - Strasburg

4. Skład Parlamentu

Philippe De Backer został powołany na członka rządu belgijskiego.

Parlament zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich stanowisko to jest niepołączalne z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził wygaśnięcie jego mandatu z dniem 2 maja 2016 r., o czym poinformował właściwy organ krajowy.

°
° ° °

Właściwe organy belgijskie powiadomiły o wyborze Lieve Wierinck w miejsce Philippe'a De Backera na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 4 maja 2016 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Lieve Wierinck bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski został powołany na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Parlament zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich stanowisko to jest niepołączalne z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził wygaśnięcie jego mandatu z dniem 7 maja 2016 r., o czym poinformował właściwy organ krajowy.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności