Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. mája 2016 - Štrasburg

4. Zloženie Parlamentu

Philippe De Backer bol vymenovaný za člena belgickej vlády.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu. V súlade s článkom 3 ods. 2 a článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 2. mája 2016 a informoval o tom príslušný vnútroštátny orgán.

°
° ° °

Príslušné belgické úrady oznámili, že Lieve Wierinck bola s účinnosťou od 4. mája 2016 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Philippa De Backera.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Lieve Wierinck zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski bol vymenovaný za člena Európskeho dvora audítorov.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu. V súlade s článkom 3 ods. 2 a článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 7. mája 2016 a informoval o tom príslušný vnútroštátny orgán.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia